Νέα

3DModeler στο ElectricalDesign και PanelCAD για Εγκαταστάτες

Newsletter Νοέμβριος 2018

Ενσωμάτωση του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων στο FireCAD

Υλοποιήθηκε το ΕΛΟΤ ΕΝ 12845 στο PyrosbesiCAD

Νέες πυροσβεστικές διατάξεις στο FireCAD

Προστέθηκε το ΦΕΚ Β 1746 /19.05.2017 στη νέα έκδοση CostEstimate

Συλλέκτης λεβητοστασίου, πρότυπα έργα και πολλά ακόμη στο HeatingDesign

Νέο διακοπτικό υλικό και καλώδια στα ElectricalDesign και PanelCAD για εγκαταστάτες

Σχέδια και σκαριφήματα για ΠΕΑ στη νέα έκδοση EpaCAD


Άρθρα

Περιοδικό Θερμοϋδραυλικός, Τεύχος Νοεμβρίου 2015

Τα νέα δεδομένα στη θέρμανση

Ποιά λύση backup είναι καλύτερη για εσάς;

Βίντεο

HeatingDesign, Θερμαντικά σώματα

HeatingDesign, Σωληνώσεις

HeatingDesign, Θέρμανση δαπέδου

ElectricalDesign, Δημιουργία κτηριακού μοντέλου

ElectricalDesign, Προσθήκη ηλεκτρικών συσκευών & υλικών

ThermoCAD, Θερμικές απώλειες

EpaCAD, Θερμικές ζώνες

Ενεργειακό πιστοποιητικό σε 7 βήματα

FollowUP, Τράπεζες, λογαριασμοί, επιταγές

CostEstimate, Παραγωγή τευχών δημοπράτησης

PanelCAD για εγκαταστάτες, Συμπλήρωση ΥΔΕ

PanelCAD για εγκαταστάτες, Πρωτόκολλο ελέγχου

 

Συχνές ερωτήσεις

 • Θερμαντικά σώματα ή fan coils;

  Ως γνωστόν, η θερμική ισχύς ενός θερμαντικού σώματος εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού προσαγωγής

  Η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής, με τη σειρά της, εξαρτάται από τη συσκευή παραγωγής θέρμανσης. Πιο συγκεκριμένα:

  • Αν η συσκευή παραγωγής θέρμανσης είναι λέβητας πετρελαίου, φυσικού αερίου, πέλλετ ή αλλου καυσίμου τότε θv = 90°C;
  • Αν η συσκευή παραγωγής θέρμανσης είναι απλή αντλία θερμότητας τότε θv =50°C;
  • Αν η συσκευή παραγωγής θέρμανσης είναι αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών τότε θv =70°C;

  Έτσι, όταν σχεδιάζουμε μία εγκατάσταση θέρμανσης με νερό 50°C; ή 70°C;, η επιλογή των θερμαντικών σωμάτων σαν τερματικές μονάδες θα καταλήξει σε θερμαντικά σώματα μεγάλων διαστάσεων.

  Αν πάλι επιλέξουμε FCUs σαν τερματικές μονάδες, τότε θα έχουμε μικρές διαστάσεις αλλά μεγαλύτερο κόστος και θόρυβο.

  Περισσότερα για τα θερμαντικά σώματα

  Περισσότερα για τα fan coils

 • Σε τι βαθμό συμμετέχει η ετήσια πρωτογενής ενέργεια για ζεστό νερό χρήσης στην ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου που μελετώ;

  Η ετήσια πρωτογενής ενέργεια για το Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ), τόσο σε κτήρια κατοικιών όσο και σε πολλά κτήρια του τριτογενή τομέα π.χ. εστιατόριο αποδεικνύεται ότι είναι σημαντικό μέρος της συνολικής ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που καταναλώνει το κτήριο μας.

  Θα χρησιμοποιήσουμε 6 παραδείγματα κτηρίων διαφορετικών χρήσεων για να υπολογίσουμε την ετήσια κατανάλωση του ζεστού νερού χρήσης και την πρωτογενή ενέργεια για ζεστό νερό χρήσης.

 • Πόσο επηρεάζουν οι μη θερμαινόμενοι χώροι την ενεργειακή κατανάλωση;

  Η έννοια του Μη Θερμαινόμενου Χώρου (ΜΘΧ) είναι βασική σε όλες τις μελέτες που περιέχουν υπολογισμούς θερμικών ροών, όπως:

  • Υπολογισμός θερμικών απωλειών (ThermoCAD)
  • Υπολογισμός ψυκτικών φορτίων (KlimaCAD)
  • Ενεργειακοί υπολογισμοί (EpaCAD)
  Θα χρησιμοποιήσουμε τρία παραδείγματα για να δείξουμε πώς οι μη θερμαινόμενοι χώροι επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση τόσο του κτηρίου που μελετάμε όσο και του κτηρίου αναφοράς.

 • Επιθεωρώ ένα κτήριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνει εστιατόριο και κλειστό γυμναστήριο. Ποιές κύριες χρήσεις και ποιές θερμικές ζώνες πρέπει να ορίσω;

  Από όσο γνωρίζουμε, πολλές παρόμοιες ερωτήσεις έχουν τεθεί από πολλούς μελετητές στο ΥΠΕΚΑ. Προς το παρόν δεν έχουμε εμείς υπόψη μας κάποια γραπτή απάντηση από το ΥΠΕΚΑ. Ξεφυλλίζοντας την ΤΟΤΕΕ, προτείνουμε δύο λύσεις:

 • Πώς επιλέγω αντλία θερμότητας;

  Αφού γίνει ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών σε ένα σύστημα θέρμανσης με αντλια θερμότητας, θα πρέπει στη συνέχεια να επιλεγεί το μοντέλο της αντλίας θερμότητας. Δείτε τα βήματα που ακολουθούμε για να επιλέξουμε την καταλληλότερη αντλία θερμότητας για το σύστημά μας.

 • Ποιο είναι το καλύτερο μονωτικό υλικό;

  Η θερμομονωτική ικανότητα ενός υλικού εξαρτάται από το συντελεστή του λ. Στη βιβλιοθήκη δομικών υλικών (π.χ. στο ThermoCAD) μπορούμε εύκολα να βρούμε το δομικό υλικό της ΤΟΤΕΕ 20701-2 με το μικρότερο λ και συνεπώς το καλύτερο μονωτικό υλικό:

  1. Στο δέντρο με τις κατηγορίες επιλέγουμε TiSoft
  2. Κάντε κλικ στην κεφαλλίδα της στήλης Θερμική Αγωγιμότητα. Ο πίνακας θα ταξινομηθεί με βάση την στήλη αυτή. Συνεπώς στην κορυφή θα δείτε το υλικό με το μικρότερο λ.

  Το υλικό αυτό είναι το αέριο Ξένο, με λ=0,005 W/(m·K), που χρησιμοποιείται σαν γέμισμα στους διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες

 • Γιατί σε ένα δομικό στοιχείο η θερμική αντίσταση του εσωτερικού στρώματος αέρα (Rsi) είναι πάντα μεγαλύτερη από την θερμική αντίσταση του εξωτερικού στρώματος αέρα (Rse); Δεν θα έπρεπε να είναι ίσες;

  Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι τα στρώματα αέρα στις δύο πλευρές του δομικού στοιχείου (τοίχος, δώμα) συμμετέχουν στην μετάδοση θερμότητας με συναγωγή (convection).

  Το εσωτερικό στρώμα αέρα είναι σχεδόν ακίνητο, ενώ στο εξωτερικό στρώμα αέρα ο αέρας είναι σε κίνηση. Ετσι η μεταφορά θερμότητας με συναγωγή είναι περισσότερο εύκολη στην εξωτερική πλευρά από οτι στην εσωτερική πλευρά. Συνεπώς η θερμική σντίσταση είναι μικρότερη στην εξωτερική πλευρά από την θερμική αντίσταση στην εσωτερική πλευρά του δομικού στοιχείου.

 • Τι κάνω όταν μελετώ/επιθεωρώ ένα διαμέρισμα σε εσωτερικό όροφο πολυκατοικίας; Τι πλάκα και τι δάπεδο θα πρέπει να βάλω;

  Τα όμορα διαμερίσματα θεωρούνται θερμαινόμενα και συνεπώς δεν υπάρχει μεταφορά ενέργειας. Άρα στο διαμέρισμα που μελετάω/επιθεωρώ δε χρειάζεται να προσθέσω πλάκα και οροφή.

  Ο ενεργειακός επιθεωρητής μπορεί όμως να εκτιμήσει ότι υπάρχει λόγος (π.χ. το όμορο διαμέρισμα είναι για πολλά χρόνια ακατοίκητο) και να το λάβει υπόψη χρησιμοποιώντας το μειωτικό συντελεστή b στο δάπεδο και τους εσωτερικούς τοίχους (βλ. ΤΟΤΕΕ 20701-2 §2.6.1 και ΤΟΤΕΕ 20701-2 Πίνακας 3α και 3β).

  Όταν το δάπεδό μας είναι πάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. υπόγειο) τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα δάπεδο pilotis από τη βιβλιοθήκη και να διορθώσουμε το εξωτερικό φιλμ αέρα βάζοντας την τιμή R=0,17 (βλ. ΤΟΤΕΕ 20701-2 Πίνακας 3β, γραμμή 7).

 • Πώς υπολογίζω τον όγκο του κτηρίου όταν υπάρχει στέγη;

  Ο όγκος της στέγης θα πρέπει να προστεθεί στον υπολογισθέντα όγκο του κτηρίου μόνο αν η στέγη είναι εμφανής (δηλαδή αν κοιτώντας από το δώμα προς τα πάνω βλέπουμε κεκλιμένη επιφάνεια). Στην περίπτωση αυτή στον όγκο του κτηρίου θα πρέπει να προσθέσουμε τον όγκο της στέγης.

 • Πώς λειτουργεί μία θερμοστατική βαλβίδα;

  Η θερμοστατική βαλβίδα αποτελείται από τύμπανα πεπλατυσμένα που εσωτερικά φέρουν υγρό, το οποίο θερμαινόμενο από τον αέρα του χώρου διαστέλλεται και αυξάνει το πάχος των τυμπάνων. Η διόγκωση των τυμπάνων γίνεται αιτία μετακίνησης ενός εμβόλου, το οποίο ελέγχει την ποσότητα του νερού που διέρχεται από το σώμα. Έτσι η θερμοκρασία του σώματος εξαρτάται από την παροχή του νερού και η ισχύς του μεταβάλλεται ανάλογα, επιτρέποντάς μας, με την κατάλληλη ρύθμιση της θερμοστατικής κεφαλής, να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία του χώρου. Περισσότερα...

 • Πώς γίνεται η κατανομή δαπανών στη θέρμανση;

  Η μεθοδολογία υπολογισμού, οι στήλες του πίνακα κατανομής, οι βασικές θερμικές απώλειες και οι συντελεστές επιβάρυνσης σύμφωνα με το Π.Δ. ΦΕΚ 631/Δ/1985 εξηγούνται αναλυτικά εδώ.

 • Πως μπορώ να αλλάξω τα υλικά προστασίας ενός κυκλώματος ή υποζυγού?

  Στην καρτέλα «Ηλεκτρική διανομή» επιλέγουμε έναν πίνακα, και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί «Κυκλώματα» επιλέγουμε την γραμμή του κυκλώματος ή του υποζυγού που μας ενδιαφέρει. Στα δεξιά της οθόνης εμφανίζεται μία λίστα με τις εικόνες των υλικών προστασίας. Κάνουμε δεξί κλικ στο υλικό που θέλουμε να τροποποιήσουμε και στο μενού το οποίο θα εμφανιστεί επιλέγουμε την ενέργεια την οποία επιθυμούμε. Ομοίως και για τις αφίξεις.

 • Γιατί δεν δουλεύει η αυτόματη διαδρομή καλωδίων στην κάτοψη.

  Αρχικά, στη γραμμή εργαλείων το κουμπί αυτόματη διαδρομή καλωδίων θα πρέπει να είναι ενεργό.

  Για να μπορέσει το πρόγραμμα να εντοπίσει την (αυτόματη) διαδρομή καλωδίου θα πρέπει να έχουν οριστεί δωμάτια και οι συσκευές να έχουν χρεωθεί σε αυτά. Για αυτό το λόγο καλό είναι πριν αρχίσετε να τοποθετείτε συσκευές να ορίσετε τα δωμάτια ώστε οι συσκευές να χρεωθούν αυτόματα σε αυτά.