Βιβλιοθήκη εξαρτημάτων σωληνώσεων

Βιβλιοθήκη με εξαρτήματα σωληνώσεων

Αυτή η σελίδα περιέχει τρισδιάστατα ΒΙΜ μοντέλα εξαρτημάτων σωληνώσεων διαφόρων κατασκευαστών. Τα BIM μοντέλα χρησιμοποιούνται στα έργα σας με το λογισμικό HeatingDesign για τη σχεδίαση εγκαταστάσεων θέρμανσης. Εισάγοντας εξαρτήματα σωληνώσεων σε ένα έργο αυτόματα θα έχετε λεπτομερείς συνδέσεις, προμέτρηση υλικών και υδραυλικούς υπολογισμούς σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε εξαρτήματος. Περιηγηθείτε στις βασικές κατηγορίες στα αριστερά και εντοπίστε την οικογένεια εξαρτημάτων που επιθυμείτε ανάμεσα στις υποκατηγορίες που θα εμφανιστούν στα δεξιά.

Εμφανίζονται εξαρτήματα σωληνώσεων από την {SelectedManufacturerName}. Περιηγηθείτε στις βασικές κατηγορίες στα αριστερά και εντοπίστε την οικογένεια εξαρτημάτων που επιθυμείτε ανάμεσα στις υποκατηγορίες που θα εμφανιστούν στα δεξιά.

 

Η βιβλιοθήκη εξαρτημάτων σωληνώσεων ενημερώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς. Εάν ενδιαφέρεστε να συμπεριληφθούν τα προϊόντα σας στη βιβλιοθήκη εξαρτημάτων σωληνώσεων επικοινωνήστε μαζί μας.