Σύνδεση πελάτη

Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά.

Εισάγετε τον αριθμό της άδειας χρήσης σας:


Τι είναι ο αριθμός άδειας χρήσης;

Είναι ο σειριακός αριθμός που χαρακτηρίζει την άδεια χρήσης ή τη συσκευή HASP που σας έχουμε διαθέσει για να χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας.

Γιατί μου ζητείται ο αριθμός άδειας χρήσης;

Για το κατέβασμα των τελευταίων εκδόσεων και updates απαιτείται η ταυτοποίησή σας από το σύστημα. Η ταυτοποίηση γίνεται δίνοντας τον αριθμό άδειας χρήσης ή HASP.

Πού μπορώ να βρω τον αριθμό άδειας χρήσης;

  1. Στο email επιβεβαίωσης αγοράς ή ανανέωσης συμβολαίου συντήρησης.
  2. Στη σελίδα Κωδικοί ενεργοποίησης που σας έχει δοθεί με την αγορά ή το συμβόλαιο συντήρησης.
  3. Στο κάτω μέρος του παραθύρου ενός οποιουδήποτε προγράμματος TiSoft (εφόσον αυτό έχει ενεργοποιθεί), με την ένδειξη HL ή HASP ή Αρ. άδειας χρήσης. Ο αριθμός άδειας χρήσης ΔΕΝ ανγράφεται πάνω στη συσκευή HASP. Είσοδος

Δε μπορώ να βρω τον αριθμό της άδειας χρήσης μου

Επικοινωνήστε μαζί μας