Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Β΄ Φάση

Έργο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Β΄ Φάση

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κοιν/ξία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. -J P - ΑΒΑΞ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΚΤΕΡ Η/Μ Ε.Π.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Επέκταση Μεγάρου Μουσικής Αθηνών που αφορά κτίριο 125.000 m2. Περιλαμβάνει μία μεγάλη αίθουσα παραστάσεων με δυνατότητα λυρικής σκηνής 1.700 θέσεων, μία μικρή αίθουσα παραστάσεων 400 θέσεων, χώρο εκδηλώσεων 1.100 m2, υπόγειο parking τριών επιπέδων 752 θέσεων. Επιπλέον στο κτίριο υπάρχουν 4 μεγάλα foyer κοινού 2 εκθεσιακοί χώροι 800 m2 έκαστος, συνεδριακές αίθουσες, μουσική βιβλιοθήκη 1.300 m2, καμαρίνια καθώς και χώροι διοίκησης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

44.906.000 ΕΥΡΩ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Β΄ Φάση

Μελετητής

ΑΚΤΕΡ ΕΠΕ

Χρήση λογισμικού TiSoft

TiSoft Office H/M Μηχανικού Professional (ηλεκτρομηχανολογικό πακέτο) και Σειρά κλιματισμού Professional