Βιβλίο ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ FollowUP

ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ FollowUP - Εκδόσεις TiSoft

 

CD που περιλαμβάνει την εκπαιδευτική έκδοση του FollowUP

Περιλαμβάνει CD με πλήρως λειτουργική (χωρίς χρονικούς περιορισμούς) έκδοση του FollowUP και δοκιμαστικές εκδόσεις όλων των άλλων προγραμμάτων TiSoft

H οικονομική παρακολούθηση των έργων σας απαιτεί άριστη οργάνωση των οικονομικών στοιχείων. Το FollowUP σάς δίνει πλήρη έλεγχο σε κάθε οικονομική παράμετρο με τη μέγιστη δυνατή ευχρηστία και ευκολία.

Το ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ FollowUP αποτελεί ουσιαστικά το εγχειρίδιο χρήσης του καταξιωμένου προγράμματος FollowUP της TiSoft και συνοδεύεται από CD το οποίο περιέχει την εκπαιδευτική έκδοση του FollowUP αλλά και μαθήματα σε video για να μάθετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα εύκολα και γρήγορα. Στο πρόγραμμα μπορείτε να καταχωρήσετε και να παρακολουθείτε: προμηθευτές και υλικά, συνεργεία, παραστατικά, εργάτες, ημερομίσθια, επιταγές και υπόλοιπα λογαριασμών, πελάτες και εισπράξεις. Παράγει κάθε είδους καταστάσεις (reports) καθώς και όλα τα απαιτούμενα έντυπα από ΙΚΑ και εφορία (ΑΠΔ, συγκεντρωτικές καταστάσεις κ.α.)

 

Συγγραφείς:

ISBN #: 960-89036-0-2

Κωδ: 74.2

288 σελίδες

Τιμή: €59,00