ElectricalDesign Ηλεκτρολογικά

Μελέτη και αυτόματη σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD384, VDE 0298, από την TiSoft

Το ElectricalDesign σας βοηθά να μοντελοποιήσετε, να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε στον ελάχιστο δυνατό χρόνο ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οποιουδήποτε μεγέθους, υλοποιώντας τα πρότυπα HD384 και VDE0298 (για τα καλώδια μέσης τάσης).

Είναι απόγονος του προγράμματος PanelCAD, το οποίο (με ιστορία που ξεκινά το 1988), έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη και τη σχεδίαση του συνόλου σχεδόν των μεγάλων ηλεκτρολογικών έργων στην Ελλάδα (εγκατεστημένης ισχύος >50 kW).

Η ηλεκτρική διανομή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης (πεδία μέσης τάσης, μετασχηματιστές ισχύος, ηλεκτρικοί πίνακες που διασυνδέδονται μεταξύ τους με καλώδια) μοντελοποιείται εξαιρετικά γρήγορα και κατόπιν γίνονται όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί (φορτία, καλώδια, διαστασιολογήσεις, στάθμη βραχυκυκλώματος, μελέτη επιλεκτικότητας, έλεγχος πτώσης τάσης) και παράγονται εκτυπώσεις και σχέδια.

Για την επιτάχυνση της μοντελοποίησης της διανομής έχουν δοθεί από το πρόγραμμα προκαθορισμένες (default) τιμές σε όλα τα νέα στοιχεία τις οποίες στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να αλλάξει. Η ηλεκτρική διανομή αποτυπώνεται με τη μορφή ιεραρχικού δέντρου και οι ηλεκτρικοί πίνακες τοποθετούνται ως κόμβοι του δέντρου. Στους πίνακες παροχής εύκολα προσθέτετε τους πίνακες διανομής. Σε κάθε πίνακα προσθέτετε τα φορτία του και για κάθε φορτίο εισάγετε την ισχύ του σε kW, το μήκος και τον τύπο του καλωδίου.

Το πρόγραμμα αυτόματα υπολογίζει τη διατομή του καλωδίου, την πτώση τάσης και διαστασιολογεί τα υλικά (ασφάλειες, διακόπτες κ.ά.) της αναχώρησης. Παράλληλα υπολογίζει την απορροφούμενη ισχύ του ηλεκτρικού πίνακα, το παροχικό καλώδιο και τα υλικά της άφιξης.

To ElectricalDesign υλοποιεί και καλύπτει τα πρότυπα ΕΛΟΤ HD384, VDE 0298. Προαιρετικά η έκδοση Professional υλοποιεί το διεθνές πρότυπο IEC 60364 και το βρετανικό BS 7671.

Αναλυτικός υπολογισμός καλωδίων

Κάθε καλώδιο χαμηλής τάσης υπολογίζεται με βάση τους πίνακες καλωδίων και τους συντελεστές διόρθωσης που υπάρχουν στο ΕΛΟΤ HD384. Για τα καλώδια μέσης τάσης χρησιμοποιείται το VDE 0298.

Στάθμη βραχυκυκλώματος

Για κάθε σημείο του δικτύου το πρόγραμμα υπολογίζει αναλυτικά και σας δείχνει την στάθμη του βραχυκυκλώματος σε kA.

Διαστασιολόγηση Μ/Σ ισχύος, H/Z, UPS

Κάθε φορτίο που υπάρχει στο έργο χρεώνεται σε κάποια κατηγορία (φωτισμός, κλιματισμός, ανελκυστήρες κτλ.). Το πρόγραμμα αθροίζει τα φορτία κάθε κατηγορίας και προκύπτει έτσι η εγκατεστημένη ισχύς. Ορίζοντας το συντελεστή ταυτοχρονισμού για κάθε κατηγορία προκύπτει η απορροφούμενη ισχύς. Η ισχύς αυτή χρησιμοποιείται για την επιλογή του Μ/Σ ισχύος, της συστοιχίας πυκνωτών, του Η/Ζ και του UPS από τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες που συνοδεύουν το πρόγραμμα.

Προμετρήσεις - κοστολόγιο

Για κάθε ηλεκτρικό πίνακα ή όλο το έργο έχετε αναλυτικές και συνοπτικές προμετρήσεις των καλωδίων και των υλικών των πινάκων. Επίσης μπορείτε να έχετε αναλυτικό κοστολόγιο με τιμές αγοράς για τα υλικά των περισσοτέρων εταιρειών. Για όλο το έργο έχετε συνοπτική προμέτρηση με αριθμούς ΑΤΗΕ για την παραγωγή των τευχών δημοπράτησης.

Έλεγχος πτώσης τάσης

Το πρόγραμμα ελέγχει για κάθε φορτίο τη συνολική πτώση τάσης από την αρχή της ηλεκτρικής εγκατάστασης μέχρι τις κλεμμες της συσκευής όπως απαιτεί το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

Έλεγχος επιλεκτικότητας

Για κάθε γραμμή το πρόγραμμα ελέγχει την επιλεκτικότητα των προστατευτικών διατάξεων. Αυτό γίνεται σχεδιάζοντας σε λογαριθμικό χαρτί τις χαρακτηριστικές λειτουργίες των διατάξεων προστασίας.

Μονογραμμικά διαγράμματα

Παράγονται αυτόματα στο ενσωματωμένο CAD περιβάλλον του προγράμματος σε σελίδες Α3 ή Α4. Στα μονογραμμικά διαγράμματα φαίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή των ηλεκτρικών πινάκων και τη δημιουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλαδή διατομές και μήκη καλωδίων, ονόματα φορτίων. Αν οι γραμμές του ηλεκτρικού πίνακα δεν χωρούν σε μια σελίδα αυτόματα προστίθενται νέες σελίδες.

Άλλα ηλεκτρολογικά σχέδια

Εκτός από τα μονογραμμικά διαγράμματα το πρόγραμμα παράγει αυτόματα και:

 • το υπόμνημα συμβόλων
 • το κυβοδιάγραμμα
 • το μονογραμμικό του υποσταθμού (αναμένεται σύντομα σε νέα μορφή)
 • τα διαγράμματα πτώσης τάσης
 • τη στάθμη βραχυκυκλώματος
 • τη μελέτη επιλεκτικότητας

Κτηριακή απεικόνιση

Στο κτηριακό μοντέλο μπορεί να προστεθεί ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και οι διαδρομές των καλωδίων γρήγορα και εύκολα κάνοντας χρήση της μεθόδου BIM. Από εκεί μπορούμε να εξάγουμε κατόψεις της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Όλα τα σχέδια είναι αρχεία DWG που τα εκτυπώνετε απ'ευθείας ή τα επεξεργάζεστε με οποιοδήποτε σχεδιογράφο.

Το πρόγραμμα παράγει μια μεγάλη ποικιλία εκτυπώσεων που είναι οργανωμένες σε έξι(6) τεύχη. Μπορείτε να τα προεπισκοπήσετε, να τα εκτυπώσετε ή να τα εξάγετε σε δεκάδες Format.Οι σελίδες κάθε τεύχους αριθμούνται με Α/Α που αντιστοιχεί στη σελίδα με τα περιεχόμενα του τεύχους. Με ένα κλικ τα τεύχη υπολογισμού αποθηκεύονται σε αρχεία PDF, DOC κ.ά..

reports

Δείγμα εκτυπώσεων PanelCAD

Βιβλιοθήκη γνώσεων

Η βιβλιοθήκη γνώσεων περιέχει την απαραίτητη θεωρία που πρέπει να γνωρίζει ο μελετητής ηλεκτρολόγος οργανωμένη με τρόπο ώστε να είναι άμεσα αξιοποιήσιμη.

Βιβλιοθήκες υλικών

Τo πρόγραμμα συνοδεύεται από πλούσιες βιβλιοθήκες όπως:

 • Ηλεκτρολογικών συμβόλων
 • Ηλεκτρολογικών υλικών χαμηλής και μέσης τάσης
 • Αναχωρήσεων,αφίξεων,κυψελών Μ.Τ.
 • Καλωδίων
 • Περιγραφών
 • Φυλλαδίων
 • Μετασχηματιστών ισχύος
 • Κινητήρων
Συμπυκνώνοντας πολλά χρόνια μελέτης και πρακτικής εφαρμογής της θεωρίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, το βιβλίο ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ PanelCAD αναλύει βήμα προς βήμα όλα τα στάδια για τη σωστή εκπόνηση μιας μελέτης σύμφωνα με τα πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, εστιάζοντας παράλληλα στα σημεία που χρειάζεται για την παράθεση των απαραίτητων θεωρητικών εννοιών.

Με πληθώρα εικόνων, σχεδίων, γραφημάτων, πρακτικών και θεωρητικών συμβουλών το βιβλίο ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ PanelCAD θα αποτελέσει το ιδανικό εργαλείο για:

 • το μελετητή για να παράγει γρήγορα και σωστά τα απαραίτητα σχέδια και τους υπολογισμούς
 • το φοιτητή ΑΕΙ, ΤΕΙ για να εμπεδώσει τις θεωρητικές έννοιες
 • το μαθητή ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ για να ασκηθεί σε μία ηλεκτρολογική μελέτη
 • τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο για να απαντήσει σε πολλές από τις ερωτήσεις του
 • τον κατασκευαστή για να δημιουργήσει αληθινά κατασκευαστικά σχέδια
 • τον έμπορο ηλεκτρολογικών υλικών για να παράγει οικονομικές προσφορές

Συγγραφείς: Σανδαλίδης Ν. Χρήστος, Σανδαλίδης Χ. Νίκος

Αριθμός σελίδων: 384

Κωδικός ISBN: 960-89036-3-7

 

ElectricalDesign - Δημιουργία κτηριακού μοντέλου

Παρουσιάζονται τα βήματα δημιουργίας του κτηριακού μοντέλου στις περιπτώσεις όπου έχουμε την αρχιτεκτονική κάτοψη σε αρχείο dwg, σε αρχείο εικόνας ή την σχεδιάζουμε από το μηδέν (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 11:22

Tags: αρχιτεκτονική κάτοψη, dwg, κτηριακό μοντέλο, σκαναρισμένη εικόνα, σκαρίφημα κάτοψης

 

ElectricalDesign - Προσθήκη ηλεκτρικών συσκευών και υλικών

Βλέπουμε πώς ορίζουμε τα δωμάτια της εγκατάστασης και πώς τοποθετούμε τον πίνακα διανομής και τις συσκευές σε κάθε δωμάτιο (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 14:39

Tags: ηλεκτρικές συσκευές, διακόπτες, φωτιστικά, πρίζες, πίνακας, κύκλωμα

 

ElectricalDesign - Ηλεκτρική διανομή

Στην ηλεκτρική διανομή, προσθέτουμε υποπίνακες στο γενικό πίνακα και αυτόματα γίνεται η σύνδεση με το γενικό πίνακα και υπολογίζονται η απορροφούμενη ισχύς, το παροχικό καλώδιο κ.ά. με το ElectricalDesign (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 16:13

Tags: ηλεκτρική διανομή, ηλεκτρικό δίκτυο, δεδδηε, δίκτυο χαμηλής τάσης, τριφασικός, μονοφασικός, ηλεκτρικός πίνακας, απορροφούμενη ισχύς, γενικός πίνακας, υποπίνακας, κυκλώματα, παροχικό καλώδιο,

 

ElectricalDesign - Ηλεκτρικά κυκλώματα

Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς δημιουργούμε ηλεκτρικά κυκλώματα στον κύριο πίνακα και στους υποπίνακες με το ElectricalDesign (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 13:33

Tags: ηλεκτρικά κυκλώματα, ισχύς, φορτίο, ταυτοχρονισμός, παροχή, ρευματοδότες

 

ElectricalDesign - Μονογραμμικό διάγραμμα

Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς παράγουμε το μονογραμμικό διάγραμμα του ηλεκτρικού πίνακα με το ElectricalDesign (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 08:16

Tags: μονογραμμικό διάγραμμα, μικροαυτόματος, ρεύμα, μονοφασικό, τριφασικό, μονοπολικό, διπολικό, HD384, καλώδιο, ισχύς φορτίου, άφιξη, διακόπτης κλειστού τύπου

 

ElectricalDesign - Διαστασιολόγηση ηλεκτρικού πίνακα

Η διαστασιολόγηση του ηλεκτρικού πίνακα για εγκαταστάσεις οικιακές ή γραφείων και έπειτα η εξαγωγή του σε αρχείο εικόνας ή αρχείο pdf γίνεται εύκολα με το ElectricalDesign (http://www.ti-soft.com)

Διάρκεια: 16:44

Tags: πίνακας διανομής, πίνακας ερμαρίων, ηλεκτρολόγος, υδε, διαστασιολόγηση, εγκαταστάσεις, απορροφούμενο ρεύμα, υλικά ράγας, βαθμός προστασίας, ονομαστικό ρεύμα, μικροαυτόματος διακόπτης

 

ElectricalDesign - Τεύχη μελέτης

Τα τεύχης της μελέτης περιλαμβάνουν το τεύχος υπολογισμών και το τεύχος σχεδίων της ηλεκρολογικής μελέτης τα οποία μπορούμε να εκτυπώσουμε ή να εξάγουμε σε αρχείο word, pdf, και dwg με το ElectricalDesign (http://www.ti-soft.com)

Διάρκεια: 13:39

Tags: τεύχη μελέτης, τεύχος υπολογισμών, τεύχος σχεδίων, εκτυπώσεις, μονογραμμικό σχέδιο, σχέδια με διαστάσεις

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες για να τις μεγεθύνετε

Κάθε έργο είναι ένα ξεχωριστό αρχείο με προέκταση elecproj. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να μετατρέψετε τα παλιά έργα του panelcad με προέκταση tsb ή mdb σε αρχεία του ElectricalDesign. Video για τη γρήγορη και εύκολη εκμάθηση του προγράμματος Εκτός από την on-line βοήθεια υπάρχει μια τεράστα βάση τεχνικών γνώσεων που αναβαθμίζεται καθημερινά. Βασικά δεδομένα έργου όπως όλα τα προγράμματα της TiSoft Ηλεκτρικές παράμετροι έργου, όπως στο SIMARIS, άμεση βοήθεια στα δεξιά απαντά σε κάθε σας ερώτημα Ηλεκτρικές παράμετροι έργου, άμεση βοήθεια στα δεξιά απαντά σε κάθε σας ερώτημα Το δέντρο της ηλεκτρική διανομής ενός κτηρίου γραφείων με ιδιωτικό υποσταθμό, φύλλο εργασίας με τους πίνακες διανομής Τα κυκλώματα ενός πίνακα διανομής Η απορροφούμενη ισχύς προκύπτει από την εγκατεστημένη όταν πολλαπλασιαστεί με τους συντελεστές ταυτοχρονισμού. Αναλυτικός υπολογισμού καλωδίου στον αέρα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Αναλυτικός υπολογισμού καλωδίου στο έδαφος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Tα υλικά κάθε κυκλώματος (άφιξης ή αναχώρησης) επιλέγονται από εσάς. Το πρόγραμμα αναλαμβάνει να βρει την ονομαστική τιμή κάθε υλικού και να το σχεδιάσει στο μονογραμμικό. Το μονογραμμικό διάγραμμα παράγεται αυτόματα σε μία ή περισσότερες σελίδες Α3. Διαστάσεις πίνακα και διάταξη υλικών Αναλυτική και συνοπτική προμέτρηση με αριθμούς ΑΤΗΕ πίνακα διανομής Αναλυτικός υπολογισμός ρεύματος βραχυκυκλώματος σε κάθε πίνακα διανομής Αναλυτικός έλεγχος επιλεκτικότητας σε κάθε κύκλωμα Αναλυτικός έλεγχος πτώσης τάσης στις κλέμες κάθε φορτίου Τεύχος υπολογισμού Τεύχος υπολογισμού σε αρχείο PDF Τεύχος υπολογισμού σε αρχείο WORD Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενσωματωμένο 2D-3D μοντελοποιητή του κτηρίου. Η απορροφούμενη ισχύς προκύπτει από την εγκατεστημένη όταν πολλαπλασιαστεί με τους συντελεστές ταυτοχρονισμού. Στην κάτοψη εισάγουμε τα αντίστοιχα σύμβολα και τα συνδέουμε με την ηλεκτρική διανομή. Βιβλιοθήκη καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης Βιβλιοθήκη υλικών πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης Βιβλιοθήκη κυκλωμάτων για τη γρήγορη δημιουργία των μονογραμμικών
ElectricalDesign Lite μέχρι 3 όροφοι ανά έργο μέχρι 16 πίνακες ανά έργο μέχρι 16 φορτία ανά πίνακα 395,00 €
ElectricalDesign Standard μέχρι 5 όροφοι ανά έργο μέχρι 16 πίνακες ανά έργο μέχρι 32 φορτία ανά πίνακα 795,00 €
ElectricalDesign Pro  ∞   ∞   ∞  1.995,00 €
    Module IEC 60364 & BS 7671 για την έκδοση Professional                                                                                                                                                             795,00 €