Λογισμικό ενεργειακής μελέτης και ενεργειακής επιθεώρησης για την έκδοση πιστοποιητικού ΚΕΝΑΚ

EpaCAD Ενεργειακή μελέτη και ενεργειακή επιθεώρηση

Λογισμικό ενεργειακής μελέτης και ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίων για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, τις ΤΟΤΕΕ 20701, το ISO 13790

Το ΕpaCAD ενσωματώνει την 28ετή εμπειρία μας στην παραγωγή λογισμικού και σας βοηθά στην ενεργειακή μελέτη και την ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΝεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), τις ΤΟΤΕΕ 20701 και το πρότυπο ISO 13790. Με το ΕpaCAD μπορούμε να μοντελοποιήσουμε εξαιρετικά εύκολα οποιοδήποτε κτήριο και να παράγουμε υπολογισμούς, εκτυπώσεις και σχέδια (σύμφωνα με το Υπόδειγμα ενεργειακής μελέτης ΤΕΕ) και σενάρια βελτίωσης.

Για τη μοντελοποίηση των κτηρίων το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη μέθοδο των γενέτειρων πολυγραμμών η οποία είναι εξαιρετικά εύχρηστη και γρήγορη.

Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει γίνει ούτως ώστε το πρόγραμμα να είναι όσο το δυνατό πιο εύχρηστο και παραγωγικό ακολουθώντας τα πρότυπτα interface που έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και δίνοντας παράλληλα αξιόπιστα αποτελέσματα στους υπολογισμούς και τα τεύχη.

Η ενεργειακή μοντελοποίηση του κτηρίου

Ενεργειακή μοντελοποίηση κτηρίου

Η περιγραφή του γεωμετρικού μοντέλου συνιστάται στην περιγραφή του κελύφους του κτηρίου από όψεις. Κάθε όψη έχει μία κύρια επιφάνεια (τοίχος ή γυάλινη πρόσοψη) και πολλές δευτερεύουσες (φέρων οργανισμός, πόρτες, παράθυρα, κ.τ.λ.). Το γεωμετρικό μοντέλο εκτός από τα γεωμετρικά δεδομένα περιλαμβάνει και δεδομένα για τον κατασκευαστικό τύπο κάθε επιφάνειας. Σε κάθε επιφάνεια αντιστοιχίζεται και ένας κατασκευαστικός τύπος (π.χ. δομικό στοιχείο ή άνοιγμα).

Για να φτιάξουμε το κέλυφος του κτηρίου χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των γενέτειρων πολυγραμμών και κατόπιν δουλεύουμε πάνω στις όψεις.

  • Το πρώτο βήμα να να σχεδιάσουμε την εξωτερική πολυγραμμή πατώντας πάνω στην κάτοψη εφόσον αυτή υπάρχει σε σχέδιο ή εικόνα. Από τα ευθύγραμμα τμήματα της γενέτειρας πολυγραμμής και με ένα δοσμένο ύψος θα προκύψουν οι όψεις του ορόφου.
  • Κατόπιν πάνω στις όψεις θα πρέπει να προσθέσουμε φέροντα οργανισμό, πόρτες, παράθυρα και μπαλκονόπορτες, μπορούμε να αντιγράψουμε ολόκληρους ορόφους, να προσθέσουμε οροφή, ή στέγη, να ορίσουμε παραμέτρους για κάθε όψη για παράδειγμα αν αυτές είναι σε επαφή με διπλανά κτήρια ή με το έδαφος, να δώσουμε προβόλους οι οποίοι δημιουργούν σκιάσεις και διπλανά κτήρια εφόσον υπάρχουν.
  • Τέλος αν κάνουμε ενεργειακή μελέτη, ή ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου χτισμένου μετά το 2010 ο κανονισμός απαιτεί την αποτύπωση και των θερμογεφυρών.

 

EpaCAD - Τι νέο υπάρχει στην έκδοση 11

Η έκδοση 11 του EpaCAD (http://www.ti-soft.com) εγκαινίασε τη νέα γενιά λογισμικού TiSoft. Στο βίντεο αυτό παρουσιάζουμε τα νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης.

Διάρκεια: 11:03

Tags: TiSoft, EpaCAD, ενεργειακή, μελέτη, επιθεώρηση, ενεργειακά, ενεργειακό, νέα έκδοση, έκδοση 11

 

EpaCAD - Βασικά στοιχεία έργου

Ξεκινάμε ένα νέο έργο στο πρόγραμμα EpaCAD (http://www.ti-soft.com) και δίνουμε τα βασικά του στοιχεία.

Διάρκεια: 06:52

Tags: νέο έργο, νέο, έργο, βασικά στοιχεία, βασικά, στοιχεία

 

EpaCAD - Επίπεδα (όροφοι) κτηρίου

Στα πρώτα βήματα μετά τη δημιουργία ενός νέου έργου στο EpaCAD (http://www.ti-soft.com) είναι η καταχώρηση των επιπέδων (ορόφων) του κτηρίου.

Διάρκεια: 01:29

Tags: επίπεδα, επίπεδο, όροφος, όροφοι, κτήριο

 

EpaCAD - Δομικά στοιχεία

Η ποιοτική περιγραφή του κτηριακού κελύφους στο πρόγραμμα EpaCAD (http://www.ti-soft.com) γίνεται με δομικά στοιχεία. Ένα δομικό στοιχείο είναι ένα σύνολο από δομικά υλικά. Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς φτιάχνουμε δομικά στοιχεία.

Διάρκεια: 05:18

Tags: δομικά στοιχεία, δομικά

 

EpaCAD - Ανοίγματα και τύποι ανοιγμάτων

Κατά αντιστοιχία με τα δομικά στοιχεία, το πρόγραμμα EpaCAD (http://www.ti-soft.com) χρησιμοποιεί και τύπους ανοιγμάτων. Στο βίντεο αυτό παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο καταχωρούμε τους τύπους των ανοιγμάτων.

Διάρκεια: 04:53

Tags: ανοίγματα, τύποι ανοιγμάτων, τύποι

 

EpaCAD - Θερμογέφυρες

Εξετάζοντας ένα κτήριο ενεργειακά, σημαντική συμμετοχή στις θερμικές ροές του έχουν οι θερμογέφυρες. Στο βίντεο αυτό βλέπουμε τις θερμογέφυρες στο πρόγραμμα EpaCAD (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 02:09

Tags: θερμογέφυρες, θερμογέφυρα

 

EpaCAD - Συστήματα παραγωγής ενέργειας

Πολύ μεγάλο ρόλο στην ενεργειακή συμπεριφορά και κατάταξη ενός κτηρίου παίζουν τα συστήματα παραγωγής ενέργειας και ΑΠΕ. Στο βίντεο αυτό παρουσιάζουμε τον τρόπο που τα καταχωρούμε σε ένα έργο του EpaCAD (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 05:30

Tags: συστήματα παραγωγής ενέργειας, συστήματα, σύστημα, παραγωγή, ενέργεια

 

EpaCAD - Θερμικές ζώνες

Η ενεργειακή μοντελοποίηση του κτηρίου απαιτεί την κατάτμησή του σε θερμικές ζώνες. Κάθε μία από τις θερμικές ζώνες περιλαμβάνει ομοειδείς χώρους. Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς προσθέτουμε θερμικές ζώνες στο πρόγραμμα EpaCAD (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 05:31

Tags: θερμικές ζώνες, θερμικές, ζώνες, θερμική ζώνη, θερμική, ζώνη

 

EpaCAD - Γεωμετρικό μοντέλο

Ο κύριος όγκος της δουλειάς στην ενεργειακή μελέτη αλλά και επιθεώρηση είναι το γεωμετρικό μοντέλο δηλαδή η περιγραφή του κτηριακού κελύφους με επιφάνειες. Το EpaCAD (http://www.ti-soft.com) έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Διάρκεια: 15:58

Tags: γεωμετρικό μοντέλο, γεωμετρικό, μοντέλο, γεωμετρία

 

EpaCAD - Δημιουργία κεκλιμένης στέγης

Στο βίντεο αυτό βλέπουμε τη δημιουργία μίας κεκλιμένης στέγης στο πρόγραμμα EpaCAD (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 6:36

Tags: κεκλιμένη στέγη, στέγη

 

EpaCAD - Φεγγίτες στη στέγη

Οι φεγγίτες σε μία στέγη ή ένα δώμα βελτιώνουν τις συνθήκες φυσικού φωτισμού και κατ' επέκταση την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτηρίου. Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος εισαγωγής φεγγίτη σε μία οριζόντια επιφάνεια με το EpaCAD (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 3:53

Tags: φεγγίτης, φεγγίτες, κούφωμα, κουφώματα, οριζόντια επιφάνεια, δώμα

 

EpaCAD - Επισκόπηση αποτελεσμάτων

Αφού ολοκληρώσουμε τη μοντελοποίηση του κτηρίου και το επιλύσουμε ενεργειακά με το EpaCAD (http://www.ti-soft.com) μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα των υπολογισμών σε πίνακες και γραφήματα.

Διάρκεια: 4:48

Tags: επίλυση, αποτελέσματα, επισκόπηση, παρουσίαση

 

EpaCAD - Εκτυπώσεις, σκαριφήματα, σχέδια, τεχνική περιγραφή

Στο βίντεο αυτό γίνεται μία ξενάγηση στα σχέδια, τα τεύχη υπολογισμών και την τεχνική περιγραφή που παράγει το πρόγραμμα EpaCAD (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 05:49

Tags: σχέδια, σχέδιο, εκτύπωση, εκτυπώσεις, σκαριφήματα, σκαρίφημα, τεχνική περιγραφή, τεχνική, περιγραφή

 

EpaCAD - Ενεργειακή επιθεώρηση με το EpaCAD

Εκπονούμε μία ενεργειακή επιθεώρηση με χρήση του προγράμματος EpaCAD (http://www.ti-soft.com). Οι πλήρεις οδηγίες βρίσκονται απομαγνητοφωνημένες και εδώ: http://www.ti-soft.com/el/pub/products/software/epacad/inspection

Διάρκεια: 33:39

Tags: ενεργειακή επιθεώρηση

Τα δεδομένα του κτηρίου είναι οργανωμένα σε ενότητες για την εύκολη καταχώριση και διαχείρισή τους. Η μετάβαση από τη μία ενότητα δεδομένων στην άλλη (π.χ. βασικά στοιχεία έργου, επίπεδα, δομικά στοχεία κ.λπ. γίνεται με τη βοήθεια του δέντρου πλοήγησης στο αριστερό μέρος της φόρμας.

Υπολογιστική μηχανή

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί εσωτερικά την υπολογιστική μηχανή του ΤΕΕ. Έτσι εξασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα με τα δεδομένα του λογισμικού του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, ενώ ο τελικός χρήστης απολαμβάνει έναν εξαιρετικό εύκολο τρόπο εισαγωγής των δεδομένων με τρισδιάστατη οπτική απεικόνιση σε κάθε βήμα της μελέτης. Επίσης διατίθεται και η μηχανή υπολογισμού της TiSoft η οποία έχει ελεγχθεί (βλ. Παράδειγμα χειροκίνητου υπολογισμού) με test case όπως απαιτεί το πρότυπο ISO 13790.

Σενάρια εξοικονόμισης ενέργειας

Η διαδικασία δημιουργίας σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας απλοποιείται δίνοντάς μας τη δυνατότητα να συντάξουμε εύκολα διαφορετικά σενάρια επεμβάσεων στο κτήριο και υπολογίζοντας με ένα κλικ τα ποσά που εξοικονομούνται σε κάθε σενάριο.

Βιβλιοθήκες υλικών

Περιλαμβάνει βιβλιοθήκες δομικών υλικών και δομικών στοιχείων με πληθώρα στοιχείων που συναντώνται συχνά στις ελληνικές κατασκευές. Οι βιβλιοθήκες είναι ανοικτές και μπορείτε να προσθέσετε δικά σας στοιχεία για χρήση στα έργα σας.

Μία ενεργειακή μελέτη τεκμηριώνεται από έναν σημαντικό αριθμό σχεδίων, σκαριφημάτων, εκτυπώσεων καθώς και μία αναλυτική τεχνική περιγραφή. Ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή όλων των παραπάνω είναι τόσος που είναι δυνατό να καταστήσει την εκπόνηση μίας ενεργειακής μελέτης οικονομικά ασύμφορη. Όλη αυτή η επίπονη δουλειά έχει ενσωματωθεί ούτως ώστε να εκμηδενίσετε το χρόνο που απαιτείται για την παραγωγή όλων των παραπάνω.

Σκαριφήματα και σχέδια

Αφού ολοκληρώσετε το μοντέλο του κτηρίου τότε όλα τα απαραίτητα σχέδια και σκαριφήματα όπως:

  • σκιασμοί και γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων και οικοπέδου
  • όψεις και κατόψεις επιπέδων
  • θερμογέφυρες κ.ά.
παράγονται αυτόματα.

Εκτυπώσεις και τεχνική περιγραφή

Το ίδιο ισχύει και για το τεύχος αναλυτικών υπολογισμών που παραδίδεται στην πολεοδομία. Η τεχνική περιγραφή έρχεται και αυτή συμπληρωμένη όπου είναι δυνατό από το πρόγραμμα ενώ τα σημεία όπου απαιτείται η επέμβαση του χρήστη επισημαίνονται και πρέπει να συμπληρωθούν. Μερικές από τις εκτυπώσεις του τεύχους αναλυτικών υπολογισμών είναι:

  • Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας διαφανών και αδιαφανών δομικών στοιχείων
  • Συγκεντρωτικά στοιχεία για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης
  • Μη θερμαινόμενοι χώροι κ.ά.

Το ΕpaCAD έχει λάβει έγκριση από την επιτροπή του ΥΠΕΚΑ με το υπ' αριθμ. 1879/23.11.2010 έγγραφο και πιστοποιείται ότι χρησιμοποιεί τη μέθοδο ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος, όπως αυτή περιγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 13790 και είναι γενικότερα σύμφωνο με τα όσα ορίζονται στην κοινή Υπουργική Απόφαση Δ6/Β/οικ.5825/30-3-2010 "Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων" (ΦΕΚ Β' 407) και τις Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, που εγκρίθηκαν με την οικ. 17178/30-8-2010 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.

Έγκριση ΥΠΕΚΑ

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες για να τις μεγεθύνετε

Κοινές εικόνες ενεργειακής επιθεώρησης & ενεργειακής μελέτης

Η περιγραφή, οι στρώσεις και η προβολή των δομικών στοιχείων της βιβλιοθήκης. Η εισαγωγή των δομικών στοιχείων του κτηρίου είναι απαραίτητα και για τη μελέτη ΚΕΝΑΚ αλλά και για την ενεργειακή επιθεώρηση. Επιλέγοντας τη θέση του κτηρίου στο χάρτη ενημερώνονται τα πεδία με τα αντίστοιχα κλιματικά δεδομένα. Η 

σειρά με την οποία παρατάσσονται οι ενότητες των στοιχείων του έργου στο δέντρο πλοήγησης είναι ίδια με τα βήματα που ακολουθούμε 

για την εκπόνηση μίας ενεργειακής μελέτης και την έκδοση πιστοποιητικού ΚΕΝΑΚ. Στις ενότητες των στοιχείων όπου υπάρχουν πολλά δεδομένα η ομαδοποίηση γίνεται σε καρτέλες. Κλιματικά στοιχεία και αρχείο καιρού της πόλης που επιλέχθηκε από το χάρτη. Κάθε επίπεδο συνδέεται με το αντίστοιχο αρχείο σχεδίου και το πρόγραμμα παράγει το σκαρίφημα των επιπέδων/ζωνών που σας βοηθά να έχετε τη μέγιστη εποπτεία. Τα δομικά στοιχεία αναφέρονται στις αδιαφανείς κατακόρυφες επιφάνειες ενώ η ενότητα Ανοίγματα αφορά όλα τα ανοίγματα. Το δομικό στοιχείο θα απεικονίζεται σε σχέδια και εκτυπώσεις με το στυλ γέμισης που έχετε επιλέξει. Παρουσιάζεται μία λίστα με τις επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοσθεί το επιλεγμένο δομικό στοιχείο. Δίνοντας τα χαρακτηριστικά των ανοιγμάτων το πρόγραμμα επανυπολογίζει τις διαστάσεις και τους συντελεστές που απαιτούνται. Επιλέγουμε τα συστήματα παραγωγής ενέργειας για κάθε κατηγορία του κτηρίου και έπειτα αντιστοιχίζουμε τα συστήματα στις ζώνες του κτηρίου. Μπορούμε να έχουμε ένα ή περισσότερα ΑΠΕ στο κτήριο τα οποία αντιστοιχίζονται ανά ζώνη. Για την καλύτερη ομαδοποίηση των δεδομένων των θερμικών ζωνών, οι Θερμικές ζώνες δεν είναι πλέον μέρος του Γεωμετρικού μοντέλου αλλά αποτελούν ξεχωριστή ενότητα. Η γραμμή εργαλείων στο γεωμετρικό μοντέλο προσαρμόζεται ανάλογα με τον κόμβο στον οποίο βρισκόμαστε. Για την καλύτερη αξιοποίηση της επιφάνειας εργασίας οι καρτέλες Δέντρο πλοήγησης , Βιβλιοθήκες αναφοράς κ.λπ. ελαχιστοποιούνται με ένα κλικ. Με τον ίδιο τρόπο επαναφέρονται. Με κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο εμφανίζεται η σύντομη βοήθεια η οποία ακολουθεί τις ενέργειες που κάνετε. Όλες οι επιφάνειες που μπορούμε να προσθέσουμε στις όψεις βρίσκονται στη γραμμή εργαλείων. Το πρόβλημα της διαφοράς των m² σε σχέδια και συμβόλαια λύνεται με την προσθαφαίρεση μιας διορθωτικής ποσότητας στο υπολογισμένο από το γεωμετρικό μοντέλο εμβαδό. Παρουσίαση αναλυτικών αποτελεσμάτων και υπολογισμών ανά ζώνη και για όλο το κτήριο. Εκτός από τον επίσημο επιλυτήρα του TEE, το πρόγραμμα διαθέτει και δικό του επιλυτήρα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 13790, TOTEE 20701, KENAK ο οποίος έχει ελεγχθεί με test case όπως απαιτεί το ISO. Η ενεργειακή επιθεώρηση απαιτεί σενάρια εξοικονόμησης. Μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ άλλων τη βελτίωση των δομικών στοιχείων ή/και των συστημάτων παραγωγής και την προσθήκη επιφάνειας ηλιακών συλλεκτών. Μας δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης σε pdf αλλά και σε πολλά άλλα φορμάτ. Μπορούμε να δουλεύουμε παράλληλα πολλά έργα τα οποία τοποθετούνται σε καρτέλες στο πάνω μέρος της επιφάνειας εργασίας. Αν δεν έχουμε την κάτοψη σε αρχείο σχεδίου αλλά σε εικόνα, την σκανάρουμε και 'πατάμε' σε αυτήν για να φτιάξουμε το γεωμετρικό μοντέλο.

Εικόνες ενεργειακής μελέτης

Για την εκτύπωση των σχεδίων έχουμε πληθώρα επιλογών. Η μορφή των παραγόμενων σχεδίων προσεγγίζει στο μέγιστο την πρότυπη ενεργειακή μελέτη του ΤΕΕ. Τα σχέδια μπορούν να εξαχθούν σε pdf και dwg αρχεία. Κάθε κάτοψη (στάθμη) περιέχει τις οριζόντιες επιφάνειες με το αντίστοιχο στυλ γέμισης που είχαμε επιλέξει καθώς και τους προβόλους. Τα σκαριφήματα των όψεων εμφανίζονται σαν εικόνες στο αναλυτικό τεύχος υπολογισμών αλλά μπορούν να εξαχθούν και ξεχωριστά ως αρχεία pdf ή dwg.
EpaCAD Certificate Επιθεώρηση 595,00 €
EpaCAD Pro Μελέτη και επιθεώρηση 1.195,00 €