Μια ενεργειακή επιθεώρηση σε 7 βήματα

Στο παρακάτω παράδειγμα εκπονούμε μία ενεργειακή επιθεώρηση σε 7 βήματα με χρήση του EpaCAD. Για τις ανάγκες του παραδείγματος θεωρούμε ένα κτήριο με τα παρακάτω δεδομένα:

Δεδομένα κτηρίου

 1. Κάτοψη 84.00 m2 με δύο όψεις προς κλιμακοστάσιο (Αρχείο κάτοψης)
 2. 3D Κτηρίου + Διπλανά Κτήρια (Αρχείο τρισδιάστατου σχεδίου)
 3. Αδιαφανή δομικά στοιχεία (Πίνακας 3.4α ΤΟΤΕΕ)
  • Τ1 Μπατική δρομική οπτοπλινθοδομή U = 1.90 W/(m²·K)
  • T3 Φέρων οργανισμός επιχρισμένος U = 3.40 W/(m²·K)
  • R1 Δώμα συμβατικού τύπου U = 3.05 W/(m²·K)
  • FB1 Δάπεδο επί εδάφους U = 3.1 W/(m²·K)
 4. Κουφώματα (Πίνακας 3.12 ΤΟΤΕΕ)
  • W1 Ξύλινο πλαίσιο με μονό υαλοπίνακα U = 5.00 W/(m²·K), Ff = 20%
  • Θ1 Ξύλινη πόρτα U = 3.50 W/(m²·K)
 5. Σκιάσεις
  • Στην ανατολική και νοτινή όψη υπάρχει οριζόντιος πρόβολος μήκους 2 m
  • Ανατολικά και δυτικά του κτηρίου σε απόσταση 12 m υπάρχουν δύο εμπόδια με ύψος .. m και .. m αντίστοιχα

Ενεργειακή επιθεώρηση σε 7 βήματαΒήμα 1: Εισαγωγή βασικών δεδομένων