EpaCAD 14.0 Μη θερμαινόμενοι χώροι

Η έννοια του Μη Θερμαινόμενου Χώρου (ΜΘΧ) είναι βασική σε όλες τις μελέτες που περιέχουν υπολογισμούς θερμικών ροών, όπως:

Θα χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω παραδείγματα για να δείξουμε πώς οι μη θερμαινόμενοι χώροι επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση τόσο του κτηρίου που μελετάμε όσο και του κτηρίου αναφοράς.

Παράδειγμα 1, Διαμέρισμα με κοινόχρηστο μη θερμαινόμενο κλιμακοστάσιο

Στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2012, στο τέλος της παραγράφου 2.2, διαβάζουμε:

Επισημαίνεται ότι ειδικά κατά την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τμήματος κτηρίου και μόνο (π.χ. διαμερίσματος), το οποίο εφάπτεται με ΜΘΧ π.χ. κλιμακοστάσιο, για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, θεωρείται κατά παραδοχή ότι εφάπτεται με τον εξωτερικό αέρα. Σ' αυτήν την περίπτωση, όλα τα δομικά στοιχεία του τμήματος κτηρίου που εφάπτονται με το ΜΘΧ (τοιχοποιίες, ανοίγματα κ.ά.) περιγράφονται ως εφαπτόμενα με τον εξωτερικό αέρα αλλά με συντελεστή U μειωμένο κατά το ήμισυ (δηλαδή πολλαπλασιαζόμενο επί μειωτικό συντελεστή b=0.5) και με πλήρη σκίαση (μηδενικό συντελεστή σκίασης) χειμώνα και καλοκαίρι. Ο υπολογισμός του συντελεστή U γίνεται βάσει της πραγματικής θέσης του δομικού στοιχείου, δηλαδή σε επαφή με ΜΘΧ.

Παρόλο που το διαμέρισμα είναι σε επαφή με ένα κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, κάνουμε χρήση της παραπάνω παραγράφου, και δε μπαίνουμε στον κόπο να ορίσουμε τις επιφάνειες του κλιμακοστασίου. Δηλαδή δε χρεώνουμε ΜΘΧ.

Η μηχανή υπολογισμού του ΤΕΕ μας επιστρέφει:

Παράδειγμα 1, Διαμέρισμα με κοινόχρηστο μη θερμαινόμενο κλιμακοστάσιο

Το δέντρο με το γεωμετρικό μοντέλο του κτηρίου.

Όψεις σε επαφή με ΜΘΧ

Θυμίζουμε ότι την πρώτη φορά που δημιουργούνται οι όψεις της θερμικής ζώνης από τη γενέτειρα πολυγραμμή, ορίζεται ότι είναι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα.

Στη συνέχεια θα πρέπει να εντοπίσουμε ποιές όψεις είναι σε επαφή με ΜΘΧ.

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε πώς ορίζουμε ότι η όψη 4 είναι σε επαφή με ΜΘΧ.

Το πρόγραμμα μας επιτρέπει να ορίσουμε αυθαίρετα το μειωτικό συντελεστή π.χ. bu = 0,5

Παράλληλα μας ενημερώνει πώς θα εξαχθούν στο XML για ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ οι επιφάνειες της όψης.

Παράδειγμα 1, Όψεις σε επαφή με ΜΘΧ

Παράδειγμα 2, Μονοκατοικία με Μη θερμαινόμενο κλιμακοστάσιο

Διατηρούμε το ίδιο κτήριο με το Παράδειγμα 1, όμως δεν είναι πλέον μέρος κτηρίου αλλά αυτόνομη μονοκατοικία. Συνεπώς δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση της παραπάνω παραγράφου της ΤΟΤΤΕ.

Έτσι προσθέτουμε ένα ΜΘΧ που είναι το ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

Η μηχανή υπολογισμού του ΤΕΕ μας επιστρέφει:

Παράδειγμα 2, Μονοκατοικία με Μη θερμαινόμενο κλιμακοστάσιο

Όψεις σε επαφή με ΜΘΧ

Όπως στο παράδειγμα 1, ορίζουμε ότι οι όψεις 4 και 5 είναι σε επαφή με ΜΘΧ.

Προσέχουμε όμως:

Παράδειγμα 2, Όψεις σε επαφή με ΜΘΧ

Aναλυτικός υπολογισμός του μειωτικού συντελεστή (bu)

Στο 3D μοντέλο του ΜΘΧ βλέπουμε τις επιφάνειες που είναι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα ή το έδαφος

Οι επιφάνειες αυτές χαρακτηρίζονται από το δείκτη ua όπου:

Στον υπολογισμό του bu συμμετέχουν και οι επιφάνειες με δείκτη iu όπου:

Παράδειγμα 2, Aναλυτικός υπολογισμός του μειωτικού συντελεστή (bu)

Παράδειγμα 3, Μονοκατοικία με Μη θερμαινόμενο κλιμακοστάσιο και υπόγειο

Διατηρούμε το ίδιο κτήριο με το Παράδειγμα 2 αλλά προσθέτουμε στο Κλιμακοστάσιο ένα ακόμα χώρο που είναι το υπόγειο

Προσέχουμε να αλλάξουμε το δάπεδο επί εδάφους σε δάπεδο πάνω από υπόγειο.

Πάλι ορίζουμε ότι οι όψεις 4 και 5 είναι σε επαφή με ΜΘΧ και είναι το ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ+ΥΠΟΓΕΙΟ.

Οι μειωτικός συντελεστής τώρα είναι bu= 0,8

Η μηχανή υπολογισμού του ΤΕΕ μας επιστρέφει:

Παράδειγμα 3, Μονοκατοικία με Μη θερμαινόμενο κλιμακοστάσιο και υπόγειο

Όψεις σε επαφή με ΜΘΧ

Όπως στο Παράδειγμα 2, ορίζουμε καταρχάς ότι οι όψεις 4 και 5 είναι σε επαφή με το ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ.

Προσέχουμε όμως να κάνουμε το ίδιο και με το δάπεδο προς το υπόγειο.

Παράδειγμα 3, Όψεις σε επαφή με ΜΘΧ

Aναλυτικός υπολογισμός του μειωτικού συντελεστή (bu)

Παράδειγμα 3, Aναλυτικός υπολογισμός του μειωτικού συντελεστή (bu)

Τι είναι ο μειωτικός συντελεστής (b)

Στην ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010, στην αρχή της παραγράφου 2.6.1, διαβάζουμε:

Ο μειωτικός συντελεστής (b) προσαρμόζει τις υπολογισθείσες θερμικές απώλειες από κάθε επιφάνεια του κελύφους του κτηρίου στις πραγματικές θερμοκρασιακές συνθήκες. Η κάθε ποσότητα Α•U (συντελεστής μεταφοράς θερμότητας) ορίζει τη μεταφερόμενη ποσότητα θερμότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον μέσω των επί μέρους δομικών στοιχείων του κελύφους του κτηρίου στη μονάδα του χρόνου και για διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικού - εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C (ή 1 Κ). Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε επιφάνειες που συνορεύουν με μη θερμαινόμενους χώρους ή με το έδαφος η ποσότητα αυτή είναι υπερεκτιμημένη. Με το μειωτικό συντελεστή επιχειρείται η επαναφορά της σε μεγέθη πλησιέστερα στην πραγματικότητα. Έτσι, ο μειωτικός συντελεστής (b) λαμβάνει τιμές όπως ορίζονται σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:............

Σε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με κλειστό, μη θερμαινόμενο χώρο

Στην περίπτωση αυτή η ροή θερμότητας μέσω του δομικού στοιχείου που διαχωρίζει το θερμαινόμενο από το μη θερμαινόμενο χώρο είναι ίση με τη ροή θερμότητας από το μη θερμαινόμενο χώρο προς το εξωτερικό περιβάλλον, επηρεασμένη κατά την ποσότητα θερμότητας που μεταφέρεται ή απάγεται μέσω αερισμού στο μη θερμαινόμενο χώρο. Ο μειωτικός συντελεστής (bu), που καθορίζει την απομείωση της υπολογισθείσας ροής θερμότητας μέσω του διαχωριστικού δομικού στοιχείου μεταξύ ενός θερμαινόμενου και ενός μη θερμαινόμενου χώρου, προκύπτει από την αναλογική σχέση των μεταφερόμενων ποσοτήτων θερμότητας από τον ένα χώρο στον άλλο και κατά το βαθμό επηρεασμού τους από τον αερισμό του χώρου σύμφωνα με τον τύπο:

bu= ∑(Uua × Aua) + (nu × Vu × Cαέρα)
∑(Uua × Aua) + ∑(Uiu × Aiu)
όπου

Το πρότυπο ΕΝ 12831 και ο μειωτικός συντελεστής (bu)

Το πρότυπο ΕΝ 12831 αναφέρεται στον υπολογισμό των συστημάτων θέρμανσης σε κτήρια (Heating systems in Buildings).

Στο πρότυπο γίνεται χρήση των μειωτικών συντελεστών (temperature reduction factor) bu για τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών από μεταφορά.

Ενδεικτικές τιμές για το συντελεστή bu υπάρχουν στον παρακάτω Πίνακα D4 του προτύπου.

Διορθωτικοί συντελεστές θερμοκρασίας ΕΝ 12831

Τα έργα του EpaCAD που χρησιμοποιήσαμε στα παραπάνω παραδείγματα είναι:

(Παράδειγμα 1)

(Παράδειγμα 2)

(Παράδειγμα 3)

Μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα εισάγετε στο EpaCAD.