Στην Έκδοση 17.1.1 προστέθηκαν/ξανασχεδιάστηκαν τα Νέα Εντυπα της Πυροσβεστικής που αφορούν υφιστάμενα κτίρια όπως:

Η συμπλήρωση των νέων εντύπων γίνεται σε ελάχιστο χρόνο χάρη στα νέα λογιστικά φύλλα που προστέθηκαν στη Μελέτης Πυροπροστασίας και που αναλύονται παρακάτω και αναφέρονται σε ένα Εμπορικό Κατάστημα υφιστάμενο προ του 1988.

1. Φωτισμός ασφαλείας

Φωτισμός ασφαλείας

Μαρκάρουμε/ξεμαρκάρουμε τις αντίστοιχες γραμμές και συμπληρώνουμε τον αριθμό των φωτιστικών:

2. Πυροδιαμερίσματα

Πυροδιαμερίσματα

Κάθε γραμμή στο λογιστικό φύλλο είναι και ένα πυροδιαμέρισμα. Για κάθε πυροδιαμέρισμα συμπληρώνουμε:

3. Επικίνδυνοι χώροι

Επικίνδυνοι χώροι

Μαρκάρουμε/ξεμαρκάρουμε τις αντίστοιχες γραμμές και συμπληρώνουμε τους δείκτες πυραντίστασης του περιβλήματος.

4. Επικίνδυνες ύλες

Επικίνδυνες ύλες

Μαρκάρουμε/ξεμαρκάρουμε τις αντίστοιχες γραμμές και συμπληρώνουμε τις ποσότητες.

5. Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Μαρκάρουμε/ξεμαρκάρουμε τις αντίστοιχες γραμμές και συμπληρώνουμε τις ποσότητες.

6. Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας

Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας

Μαρκάρουμε/ξεμαρκάρουμε τις αντίστοιχες γραμμές και συμπληρώνουμε τις ποσότητες.

7. Πυροσβεστήρες

Πυροσβεστήρες

Μαρκάρουμε/ξεμαρκάρουμε τις αντίστοιχες γραμμές και συμπληρώνουμε τις ποσότητες.

8. Στοιχεία συντάξαντα μηχανικού

Στοιχεία συντάξαντα μηχανικού

Για να ολοκληρώσουμε, ανοίγουμε τη φόρμα Νέα Εντυπα Πυροσβεστικής για υφιστάμενα κτίρια και επιλέγουμε το συντάξαντα Μηχανικό από τη Βιβλιοθήκη με τους μηχανικούς.
Συμπληρώνουμε τα στοιχεία της Επιχείρησης και πρακτικά το έντυπο είναι έτοιμο.
To βλέπουμε και το ξεφυλλίζουμε στο κάτω μέρος της φόρμας.

Μπορούμε:

Μελέτη Πυροπροστασίας υφιστάμενου καταστήματος (pdf)

Μελέτη Πυροπροστασίας υφιστάμενου καταστήματος (word)