FollowUP Οικονομική παρακολούθηση έργων

Η οικονομοτεχνική εφαρμογή FollowUp της ΤiSoft φτιάχτηκε για να προσφέρει στον εργολάβο και τον μηχανικό ένα δυνατό εργαλείο, εύκολο στη χρήση, που θα του προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα έργο οποιουδήποτε μεγέθους, παρέχοντάς του μια πλήρη και γενική εποπτεία όλων των παραμέτρων του έργου.

Mε το FollowUP παρακολουθείτε εβδομαδιαίες παρουσίες και πληρωμές εργατών, οφειλές και πληρωμές ανά προμηθευτή ή και συνολικά, επιταγές, ΕΚΚΟ και κέντρα κόστους.

Το πρόγραμμα παράγει έναν μεγάλο αριθμό από έντυπα για διάφορες χρήσεις ενώ συνδέεται και με το δικτυακό τόπο του IKA για την υποβολή των καταστάσεων πληρωμών.

Συντελεστές έργου, παραστατικά, οφειλές-πληρωμές

Οι συντελεστές του έργου (συνεργεία, προμηθευτές, συνεργάτες κ.ά.) είναι οργανωμένοι σε ομάδες. Σε κάθε συντελεστή καταχωρούνται τα παραστατικά του. Το πρόγραμμα χειρίζεται ταυτόχρονα προσωπικές σημειώσεις (προκοστολόγηση) και επίσημα παραστατικά. Τα υλικά του τιμολογίου επιλέγονται από τη Βιβλιοθήκη Υλικών. Εισάγετε τις ποσότητες και αυτόματα υπολογίζονται οι αξίες. Κάθε τιμολόγιο μπορεί να χρεωθεί σε κάποια κατηγορία ΕΚΚΟ και σε κάποιο Κέντρο Κόστους. Έτσι προκύπτουν αυτόματα οι καταστάσεις του ΕΚΚΟ αλλά και τα στατιστικά στοιχεία για το κόστος του έργου. Ένα παραστατικό μπορεί να εξοφλείται με μία ή περισσότερες επιταγές.

Οφειλές-πληρωμές ανά έργο

Το FollowUP παράγει την αναλυτική καρτέλα οφειλών και πληρωμών σε ένα προμηθευτή για κάθε έργο. Οι οφειλές-πληρωμές υπολογίζονται λογιστικά ή με προκοστολόγηση. Στη δεύτερη περίπτωση επιλέγετε αν θα χρησιμοποιήσετε τις ποσότητα προμέτρησης ή επιμέτρησης. Επίσης μπορείτε να βλέπετε τις οφειλές-πληρωμές για μια ομάδα προμηθευτών π.χ. ΜΠΕΤΑ.

Οφειλές-πληρωμές συγκεντρωτικά

Το FollowUP σάς επιτρέπει να έχετε τη συνολική καρτέλα οφειλών και πληρωμών ενός προμηθευτή για τα έργα που θα επιλέξετε π.χ. όλα τα έργα σας. Έτσι, κάθε στιγμή, έχετε μια συνολική εικόνα για το τι οφείλετε αλλά και τι έχετε πληρώσει σε κάθε προμηθευτή.

Επιταγές - λογαριασμοί

Η μηχανογράφηση των επιταγών σας είναι ένα από τα δυνατά σημεία του FollowUP. Κάθε στιγμή έχετε την εικόνα των επιταγών ενός καρνέ, ενός λογαριασμού, μίας ή περισσοτέρων τραπεζών. Έτσι βλέπετε τις μεταχρονολογημένες, κομμένες, άκοπες, πληρωμένες και άκυρες επιταγές καθώς και το υπόλοιπο κάθε λογαριασμού. Όταν μια επιταγή εξαργυρωθεί δημιουργεί αυτόματα κίνηση στον αντίστοιχο λογαριασμό.

Ροή επιταγών

Στη φόρμα Ροή επιταγών μπορείτε να δείτε τα ποσά των επιταγών που λήγουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Η φόρμα αυτή σας δείχνει μια στήλη για κάθε ημερομηνία στην οποία υπάρχει τουλάχιστον μια επιταγή που να λήγει. Κάνοντας κλικ σε ένα κελί στο λογιστικό φύλλο, βλέπετε και αναλυτικά τις επιταγές οι οποίες λήγουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία και που δημιουργούν το άθροισμα στο κελί. Έτσι, ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε το ποσό το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό. Η κατάσταση παρουσιάζεται ανά ημέρα λήξης επιταγής, ανά εβδομάδα και ανά μήνα.

Εργαλείο εύρεσης επιταγής

Με το εργαλείο εύρεσης του FollowUP μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα μία ή περισσότερες επιταγές ανάμεσα σε χιλιάδες άλλες. Το εργαλείο εύρεσης χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα ταυτόχρονα φίλτρα αναζήτησης (π.χ. ποσό, ημερομηνία, σε διαταγή, άκοπη, κομμένη, σχόλιο, έργο κλπ.). Για παράδειγμα μπορείτε να βρείτε τις επτιαγές που λήγους στις επόμενες 15 ημέρες και έχουν εκδοθεί στο όνομα *ΣΑ* δηλαδή οποιοδήποτε όνομα περιέχει τα γράμματα ΣΑ.

Δείτε δείγματα εκτυπώσεων από εδώ: Δείγμα εκτυπώσεων

Με το FollowUP παρακολουθείτε τις παρουσίες των εργατών ανά έργο. Για κάθε εβδομάδα εισάγετε τις παρουσίες και τις υπερωρίες στο παρουσιολόγιο. Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τις εβδομαδιαίες πληρωμές ανά εργοτάξιο ή και για όλα τα εργοτάξια συνολικά.

Έλεγχος ενσήμων - ημερομισθίων

Για κάθε εργάτη έχετε τη συνολική εικόνα που δείχνει για κάθε ημέρα σε ποιο έργο εργάσθηκε, κάθε εβδομάδα τι χρήματα πήρε και τα ένσημά του ανά μήνα.

IKA - AΠΔ

Με το FollowUP, για κάθε μήνα, σε κάθε έργο, έχετε τη συνολική εικόνα των εργατών. Καταχωρώντας τις μέρες απασχόλησης, έχετε έτοιμη την αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠΔ). Η ΑΠΔ παράγεται και ηλεκτρονική μορφή για άμεση αποστολή μέσω Internet. Παράλληλα παράγει όλα τα υπόλοιπα έντυπα που απαιτεί το ΙΚΑ όπως:

  • βεβαιώσεις εργοδότη
  • συνοδευτικό έντυπο ΑΠΔ υποβαλλόμενης σε ηλεκτρονική μορφή
  • μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής
  • αποδεικτικά απασχόλησης
  • ετήσια κατάσταση εργατών
  • ετήσιες βεβαιώσεις κ.ά.

H οικονομική παρακολούθηση των έργων σας απαιτεί άριστη οργάνωση των οικονομικών στοιχείων. Το FollowUP σάς δίνει πλήρη έλεγχο σε κάθε οικονομική παράμετρο με τη μέγιστη δυνατή ευχρηστία και ευκολία.

Το ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ FollowUP αποτελεί ουσιαστικά το εγχειρίδιο χρήσης του καταξιωμένου προγράμματος FollowUP της TiSoft και συνοδεύεται από CD το οποίο περιέχει την εκπαιδευτική έκδοση του FollowUP αλλά και μαθήματα σε video για να μάθετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα εύκολα και γρήγορα. Στο πρόγραμμα μπορείτε να καταχωρήσετε και να παρακολουθείτε: προμηθευτές και υλικά, συνεργεία, παραστατικά, εργάτες, ημερομίσθια, επιταγές και υπόλοιπα λογαριασμών, πελάτες και εισπράξεις. Παράγει κάθε είδους καταστάσεις (reports) καθώς και όλα τα απαιτούμενα έντυπα από ΙΚΑ και εφορία (ΑΠΔ, συγκεντρωτικές καταστάσεις κ.α.)

Συγγραφείς: Σανδαλίδης Ν. Χρήστος, Σανδαλίδης Χ. Νίκος

Αριθμός σελίδων: 288

Κωδικός ISBN: 960-89036-0-2

 

FollowUP - Video 1 από 35, Εισαγωγή

Εισαγωγικό βίντεο των μαθημάτων του προγράμματος FollowUP (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 00:51

Tags: TiSoft, FollowUP, παρακολούθηση, έργα, προκοστολόγηση, οικονομικά, οικονομική παρακολούθηση, εισαγωγή, εισαγωγικό

 

FollowUP - Video 2 από 35, Προμηθευτές έργου

Στα πρώτα βήματα μετά τη δημιουργία ενός έργου στο FollowUP (http://www.ti-soft.com) είναι η επιλογή από τη βιβλιοθήκη των προμηθευτών, συνεργείων και συνεργατών που θα συντελέσουν στην ολοκλήρωση του έργου.

Διάρκεια: 09:08

Tags: προμηθευτές, συνεργεία, συνεργάτες, έργο

 

FollowUP - Video 3 από 35, Καταχώρηση παραστατικών

Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς δημιουργούμε ένα έργο και καταχωρούμε ένα παραστατικό στο πρόγραμμα FollowUP (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 07:03

Tags: καταχώρηση, παραστατικό

 

FollowUP - Video 4 από 35, Ημερομίσθια εργατών

Καταχωρώντας την πρωτογενή πληροφορία των ημερομισθίων των εργατών στο πρόγραμμα FollowUP (http://www.ti-soft.com) θα έχουμε στη συνέχεια τη δυνατότητα λεπτομερέστατης προβολής κάθε είδους πληροφορίας που βασίζεται σε αυτά.

Διάρκεια: 05:41

Tags: ημερομίσθια

 

FollowUP - Video 5 από 35, Έργα

Παρουσιάζεται η λειτουργία της φόρμας 'Έργα' του προγράμματος FollowUP (http://www.ti-soft.com) στην οποία δημιουργούμε νέα έργα και δίνουμε τα βασικά τους στοιχεία.

Διάρκεια: 08:28

Tags:

 

FollowUP - Video 6 από 35, Ελάχιστα ημερομίσθια

Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς ορίζουμε τα ελάχιστα ημερομίσθια ενός έργου στο πρόγραμμα FollowUP (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 08:28

Tags:

 

FollowUP - Video 7 από 35, Ορισμός ΕΚΚΟ

Διάρκεια: 04:08

Tags: ΕΚΚΟ

 

FollowUP - Video 8 από 35, ΕΚΚΟ τελικός πίνακας

Στη φόρμα 'ΕΚΚΟ - τελικός πίνακας' του FollowUP (http://www.ti-soft.com) βλέπουμε τα σύνολα των εκτελεσθέντων εργασιών σε σχέση με τον αρχικό ορισμό τους και τα χιλιοστά.

Διάρκεια: 05:22

Tags: τελικός πίνακας

 

FollowUP - Video 9 από 35, Κέντρα κόστους

Με τη βοήθεια της φόρμας 'Κέντρα κόστους και προκοστολόγηση' του FollowUP (http://www.ti-soft.com) αναλύουμε ένα έργο σε κατηγορίες εργασιών (κέντρα κόστους) και δίνοντας τιμή σε κάθε εργασία εκτιμούμε το κόστος του έργου.

Διάρκεια: 10:27

Tags: κέντρα κόστους

 

FollowUP - Video 10 από 35, Παραστατικά

Παρουσιάζουμε τους τύπους παραστατικών και τη διαδικασία καταχώρησής τους και της ανάλυσής τους στο FollowUP (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 12:56

Tags: παραστατικά

 

FollowUP - Video 11 από 35, Χρήσιμα εργαλεία

Η διαχείριση των παραστατικών στο FollowUP (http://www.ti-soft.com) διευκολύνεται με τα διάφορα εργαλεία της φόρμας 'Παραστατικά' που παρουσιάζονται στο βίντεο αυτό.

Διάρκεια: 04:24

Tags: εργαλεία

 

FollowUP - Video 12 από 35, Προκοστολόγηση και έναντι

Δείχνουμε πώς καταχωρούμε ποσά έναντι λογαριασμού για ένα έργο στο πρόγραμμα FollowUP (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 04:30

Tags: έναντι

 

FollowUP - Video 13 από 35, Έλεγχος τιμών

Σε ένα μεγάλο έργο είναι δύσκολο να αντιληφθούμε αλλαγές σε τιμές υλικών ή ποσότητες. Το πρόγραμμα FollowUP (http://www.ti-soft.com) μάς διευκολύνει με τη φόρμα 'Έλεγχος τιμών και ποσοτήτων' η οποία παρουσιάζεται σε αυτό το βίντεο.

Διάρκεια: 03:04

Tags: έλεγχος, τιμές, ποσότητες

 

FollowUP - Video 14 από 35, ΦΠΑ Οικοδομής

Στο μάθημα αυτό βλέπουμε πώς συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία στο FollowUP (http://www.ti-soft.com) για να παραχθούν τα έντυπα του ΦΠΑ της οικοδομής.

Διάρκεια: 08:23

Tags: ΦΠΑ οικοδομής, ΦΠΑ

 

FollowUP - Video 15 από 35, Παρουσιολόγιο

Αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας της φόρμας 'Παρουσιολόγιο' του FollowUP (http://www.ti-soft.com). Στη φόρμα αυτή καταχωρούνται οι παρουσίες των εργατών, γίνονται υπολογισμοί μισθοδοσίας και παράγεται ένας σημαντικός αριθμός εντύπων.

Διάρκεια: 13:53

Tags: παρουσιολόγιο, παρουσίες, εργάτες, ένσημα

 

FollowUP - Video 16 από 35, Υποβολή ΑΠΔ

Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

Διάρκεια: 05:45

Tags:

 

FollowUP - Video 17 από 35, Έλεγχος ενσήμων

Η φόρμα 'Έλεγχος ενσήμων και ημερομισθίων' του προγράμματος FollowUP (http://www.ti-soft.com) δίνει μία λεπτομερή εικόνα όλων των ενσήμων και ημερομισθίων των εργατών από διάφορετικές οπτικές γωνίες και με πολλές επιλογές φιλτραρίσματος.

Διάρκεια: 01:53

Tags:

 

FollowUP - Video 18 από 35, Πελάτες και εισπράξεις

Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς καταχωρούμε τους πελάτες ενός έργου στο FollowUP (http://www.ti-soft.com) και τις εισπράξεις από αυτούς.

Διάρκεια: 04:22

Tags: πελάτες, εισπράξεις

 

FollowUP - Video 19 από 35, Μισθοδοσία εργατών

Η φόρμα 'Μισθοδοσία' εργατών στο πρόγραμμα FollowUP (http://www.ti-soft.com) δίνει μία συγκεντρωτική εικόνα των παρουσιών των εργατών σε όλα τα έργα.

Διάρκεια: 04:09

Tags: μισθοδοσία εργατών, μισθοδοσία

 

FollowUP - Video 20 από 35, Οφειλές και πληρωμές

Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται η φόρμα 'Οφειλές - πληρωμές συγκεντρωτικά' του προγράμματος FollowUP (http://www.ti-soft.com) στην οποία φαίνονται οι οφειλές και πληρωμές για όλα τα έργα μας ή για τα έργα που επιλέγουμε και για διάφορα φίλτρα ημερομηνίας.

Διάρκεια: 02:43

Tags: οφειλές, πληρωμές, συγκεντρωτικά

 

FollowUP - Video 21 από 35, Εισπράξεις και πληρωμές

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η φόρμα 'Εισπράξεις - πληρωμές συγκεντρωτικά' του προγράμματος FollowUP (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 04:21

Tags:

 

FollowUP - Video 22 από 35, Έλεγχος ενσήμων

Με τη βοήθεια της φόρμας 'Έλεγχος ενσήμων - ημερομισθίων συγκεντρωτικά' του προγράμματος FollowUP (http://www.ti-soft.com) μπορούμε εύκολα να ελέγξουμε τα ένσημα και τα ημερομίσθια των εργατών οποιουδήποτε έργου.

Διάρκεια: 02:13

Tags:

 

FollowUP - Video 23 από 35, Παρακράτηση φόρου

Με τη βοήθεια της φόρμας 'Παρακράτηση φόρου' του προγράμματος FollowUP (http://www.ti-soft.com) μπορούμε εύκολα να δούμε την παρακράτηση φόρου και να παράγουμε τα απαραίτητα έντυπα.

Διάρκεια: 01:34

Tags: παρακράτηση φόρου, παρακράτηση, φόρος

 

FollowUP - Video 24 από 35, Ημερολόγιο

Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται η φόρμα 'Ημερολόγιο' του προγράμματος FollowUP (http://www.ti-soft.com) στην οποία μπορούμε να κρατάμε σημειώσεις ανά ημέρα για τα έργα μας.

Διάρκεια: 01:23

Tags: ημερολόγιο, σημειώσεις

 

FollowUP - Video 25 από 35, Ανακύκλωση

Σβήνοντας ένα έργο στο πρόγραμμα FollowUP (http://www.ti-soft.com) αυτό δε διαγράφεται αλλά μεταφέρεται στον κάδο ανακύκλωσης. Έτσι αν η διαγραφή έγινε κατά λάθος μπορούμε να το επαναφέρουμε. Το βίντεο αυτό εξηγεί πώς.

Διάρκεια: 01:20

Tags: διαγραφή, ανακύκλωση

 

FollowUP - Video 26 από 35, Έργα και βιβλιοθήκες

Διευκρινίζεται ο διαχωρισμός των έργων και των βιβλιοθηκών στο πρόγραμμα FollowUP (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 01:59

Tags: διαχωρισμός, βιβλιοθήκες

 

FollowUP - Video 27 από 35, Συντελεστές έργου

Με τον όρο 'Συντελεστές έργου' στο πρόγραμμα FollowUP (http://www.ti-soft.com) εννοούμε όλους όσουν συντελούν στην ολοκλήρωση ενός έργου δηλαδή συνεργεία εργατών, προμηθευτές υλικών και συνεργάτες που προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες. Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς διαχειριζόμαστε τη βιβλιοθήκη των συντελεστών.

Διάρκεια: 04:43

Tags: συντελεστές, συνεργείο, προμηθευτής, συνεργάτης

 

FollowUP - Video 28 από 35, Βιβλιοθήκη υλικών, εργασιών

Στις βιβλιοθήκες του προγράμματος FollowUP (http://www.ti-soft.com) καταχωρούμε όλα τα υλικά των προμηθευτών μας, οι εργασίες των συνεργείων μας και κάθε είδους υπηρεσίες από άλλους συνεργάτες. Στο βίντεο αυτό παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα καταχωρούμε.

Διάρκεια: 02:42

Tags: υλικά, υλικό, εργασίες, εργασία, υπηρεσίες, υπηρεσία

 

FollowUP - Video 29 από 35, Βιβλιοθήκη εργατών

Για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις παρουσίες και να παράγουμε τη μισθοδοσία ενός εργάτη στο FollowUP (http://www.ti-soft.com) θα πρέπει πρώτα αυτός να έχει καταχωρηθεί στη βιβλιοθήκη εργατών. Στο βίντεο αυτό δείχνουμε πώς γίνεται αυτό.

Διάρκεια: 03:15

Tags: εργάτης, βιβλιοθήκη

 

FollowUP - Video 30 από 35, Υλικά προκοστολόγησης

Προτού ξεκινήσει η υλοποίηση ενός έργου είναι σκόπιμο να γίνει μία προκοστολόγησή του δηλαδή μία εκτίμηση του τελικού κόστους. Στο FollowUP (http://www.ti-soft.com) αυτό γίνεται χωρίζοντας το έργο σε κατηγορίες εργασιών και δίνοντας τιμή σε κάθε εργασία. Στο μάθημα αυτό δείχνουμε τη διαδικασία αυτή.

Διάρκεια: 02:18

Tags:

 

FollowUP - Video 31 από 35, Τράπεζες, λογαριασμοί, επιταγές

Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται η φόρμα 'Τράπεζες, λογαριασμοί, επιταγές' του προγράμματος FollowUP (http://www.ti-soft.com) στην οποία καταχωρούμε τα μπλοκ των επιταγών μας και τα στοιχεία των επιταγών που κόβουμε.

Διάρκεια: 04:58

Tags: τράπεζες, λογαριασμοί, επιταγές, τράπεζα, λογαριασμός, τραπεζικός λογαριασμός

 

FollowUP - Video 32 από 35, Ροή επιταγών

Η διαχείριση των επιταγών είναι μια διαχειριστική εργασία που συχνά απαιτεί αρκετό χρόνο και όπου συχνά γίνονται λάθη. Το FollowUP (http://www.ti-soft.com) μάς παρέχει ένα δυνατό εργαλείο, τη φόρμα 'Ροή επιταγών' η λειτουργία της οποίας παρουσιάζεται σε αυτό το βίντεο.

Διάρκεια: 02:29

Tags: επιταγή, ροή, ροή επιταγών

 

FollowUP - Video 33 από 35, Κινήσεις λογαριασμών

Το FollowUP (http://www.ti-soft.com) μάς δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε αναλυτικά τις κινήσεις στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Τα ποσά των επιταγών αφαιρούνται αυτόματα από τα υπόλοιπα των λογαριασμών.

Διάρκεια: 01:30

Tags: τραπεζικοί λογαριασμοί, κινήσεις, κίνηση

 

FollowUP - Video 34 από 35, Αντίγραφα ασφάλειας

Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς κρατάμε αντίγραφα ασφάλειας (backup) των βάσεων δεδομένων του προγράμματος FollowUP (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 02:38

Tags: backup, αντίγραφα ασφάλειας, αντίγραφα, ασφάλεια

 

FollowUP - Video 35 από 35, Χρήστες

Στο FollowUP (http://www.ti-soft.com) έχει υλοποιηθεί υποδομή ασφάλειας με χρήστες και ομάδες χρηστών. Κάθε ομάδα χρηστών έχει διαφορετικά δικαιώματα σε διαφορετικά σημεία του προγράμματος και των έργων.

Διάρκεια: 05:51

Tags: χρήστης, χρήστες, ομάδα χρηστών, ομάδες χρηστών, δικαιώματα

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες για να τις μεγεθύνετε

FollowUP Lite μέχρι 200 παραστατικά ανά έργο μέχρι 10 εργάτες ανά έργο ανά μήνα μέχρι 4 πελάτες ανά έργο 395,00 €
FollowUP Standard μέχρι 400 παραστατικά ανά έργο μέχρι 20 εργάτες ανά έργο ανά μήνα μέχρι 8 πελάτες ανά έργο 795,00 €
FollowUP Pro  ∞   ∞   ∞  1.595,00 €