HeatingDesign 3D θέρμανση

3D σχέδια εγκαταστάσεων θέρμανσης σύμφωνα με EN 1264, DIN 4701, EN 12831 από την TiSoft

Αρκετά συχνά στις εγκαταστάσεις θέρμανσης κατοικιών, ακόμη και στις πιο σύγχρονες, συναντάμε σημαντικές ελλείψεις και σφάλματα, συνηθέστερα λόγω λανθασμένης εφαρμογής της αντίστοιχης μελέτης. Σφάλματα που εκθέτουν τον μηχανικό, τον εργολάβο ή/και τον τεχνικό αλλά σχεδόν πάντα επιβαρύνουν και το χρήστη, τόσο οικονομικά όσο και σε ποιότητα εσωτερικών συνθηκών. Κάποια από αυτά είναι αρκετά εύκολο και οικονομικό να διορθωθούν, άλλα όμως δε μπορούν να αλλάξουν χωρίς σημαντικές παρεμβάσεις στο κτίριο.

Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να προλάβουμε λάθη σε νέες εγκαταστάσεις; Και ποιός είναι ο πιο αποτελεσματικός και άμεσος τρόπος να παρουσιάσουμε στον υποψήφιο πελάτη μας το βέλτιστο σύστημα θέρμανσης για την κατοικία του;

Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες του BIM (Βuilding Information Modeling) πλέον μπορούμε εύκολα να παράγουμε μία λεπτομερή 3D μελέτη θέρμανσης. Η νέα εφαρμογή HeatingDesign για την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων εγκαταστάσεων θέρμανσης μάς βοηθά να μειώσουμε αισθητά την πιθανότητα λάθους. Κατά την κατασκευή, το συνεργείο εγκατάστασης έχει στα χέρια του αναλυτικά και σαφή σχέδια του συστήματος θέρμανσης και των σωλήνων σύνδεσης. Όμως και πριν την εφαρμογή, στη φάση της σχεδίασης μπορούμε να διακρίνουμε και να διορθώσουμε πιθανά λάθη στην 2D αρχιτεκτονική κάτοψη, αφού η τρισδιάστατη απεικόνιση προσφέρει μία γενική και γρήγορη εποπτεία όλης της εγκατάστασης.

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία μίας ρεαλιστικής αλλά και εντυπωσιακής παρουσίασης όλης της εγκατάστασης στον υποψήφιο πελάτη μας ο οποίος αποφασίζει για την τελική εγκατάσταση με γνώμονα την οικονομία και την απόδοση του συστήματος θέρμανσης.

 

Οι μεθοδολογίες που ακολουθούνται, οι υπολογισμοί, τα σχέδια και οι εκτυπώσεις συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 1264, DIN 4701, EN 12831.

Με το HeatingDesign μπορείτε να παράγετε λεπτομερή σχέδια εγκαταστάσεων θέρμανσης με ενδοδαπέδιο, αντλίες θερμότητας, απλά θερμαντικά σώματα ή και συνδυασμό των προηγούμενων. Η συνολική εργασία γίνεται πάνω στην 2D αρχιτεκτονική κάτοψη ενώ ταυτόχρονα το 3D μοντέλο προσφέρει μία γενική και γρήγορη εποπτεία όλης της εγκατάστασης. Tο HeatingDesign συνεργάζεται με το ElectricalDesign. Έτσι αν έχουμε δημιουργήσει το μοντέλο του κτηρίου στο ElectricalDesign μπορούμε να το εισάγουμε στο HeatingDesign αλλά και αντίστροφα.

Κλικ για μεγέθυνση

Μία λειτουργία του προγράμματος που λύνει τα χέρια σε όσους δε διαθέτουν την αρχιτεκτονική κάτοψη σε αρχείο σχεδίου είναι η δυνατότητα εισαγωγής αρχείου εικόνας. Εάν δηλαδή έχετε τραβήξει μία φωτογραφία της κάτοψης (π.χ. με το κινητό) μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στο πρόγραμμα για να "χτίσετε" επάνω της το κτηριακό μοντέλο.

Έπειτα επάνω στην κάτοψη ορίζετε τα δωμάτια και μπορείτε να εισάγετε θερμαντικά σώματα / FCUs, σχεδιάσετε τους συλλέκτες, τα ενδοδαπέδια κυκλώματα (κύρια και δευτερεύοντα) ή και να ορίσετε αντλία θερμότητας/επίτοιχο ατομικό λέβητα αερίου/κεντρικό λέβητα και σωλήνες σύνδεσης.

Το πρόγραμμα κάνει τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών κάθε χώρου και εκτελεί τους υδραυλικούς υπολογισμούς.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις ίδιες βιβλιοθήκες με το ThermoCAD (δομικά υλικά, δομικά στοιχεία, υλικά θέρμανσης). Παράλληλα όμως έχουν προστεθεί νέα υλικά που αναφέρονται στις σωληνώσεις όπως γωνίες, ταύ, βάνες, ρυθμιστικά κ.ά. και όλα τα υλικά είναι ενημερωμένα με τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Αρχιτεκτονικό μοντελοποιητή του κτηρίου
 • Υπολογισμό θερμικών απωλειών (αυτόματα ή χειροκίνητα)
 • Αυτόματη εξισορρόπηση της δαπεδοθέρμανσης
 • Σχεδιασμό θερμαντικών σωμάτων με τα εξαρτήματά τους
 • Σχεδιασμό θέρμανσης δαπέδου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1264
 • 3D σχεδιασμό σωληνώσεων και εξαρτημάτων (βαλβίδες, αντλίες κ.λπ.)
 • Προμέτρηση υλικών με υλικά της αγοράς
 • Κατακόρυφο διάγραμμα
 • Τεύχη υπολογισμών

Κλικ για μεγέθυνση

Φόρμα με τις ιδιότητες του ενδοδαπέδιου κυκλώματος
Κλικ για μεγέθυνση

Θέρμανση δαπέδου

Κάθε φορά που προσθέτουμε ή αλλάζουμε κάτι στο υδραυλικό δίκτυο, το πρόγραμμα αυτόματα κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς. Στην εικόνα βλέπουμε τις ιδιότητες του ενδοδαπέδιου κυκλώματος. Οι ιδιότητες είναι οργανωμένες σε λογικές ενότητες.

3D μοντέλο κτηρίου

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην 3D παρουσίαση του κτηριακού μοντέλου. Τι και πώς θα βλέπουμε στο 3D μοντέλο το επιλέγουμε με εργαλεία. Για παράδειγμα μπορούμε να βλέπουμε έναν ή περισσότερους ορόφους, ένα ή περισσότερα δωμάτια κ.λπ..

Φορητότητα

Κάθε έργο του HeatingDesign είναι πλέον πλήρως φορητό αφού ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα αρχεία και στοιχεία π.χ. κατόψεις και δομικά στοιχεία από βιβλιοθήκη και δεν κάνει εξωτερικές αναφορές.

Επιφάνεια εργασίας του προγράμματος
Κλικ για μεγέθυνση

Το σύνολο των εργασιών γίνεται πάνω στην 2D κάτοψη.

 • Στο κέντρο υπάρχει ο σχεδιογράφος όπου πρακτικά γίνεται το σύνολο των εργασιών
 • Αριστερά (προαιρετικά) βλέπουμε τι έχουμε τοποθετήσει στην κάτοψη
 • Δεξιά πάνω βλέπουμε το 3D μοντέλο του κτηρίου
 • Δεξιά κάτω βλέπουμε τις ιδιότητες του αντικειμένου που έχουμε επιλέξει στην κάτοψη

Το BIM στοιχείο ενός θερμαντικού σώματος
Κλικ για μεγέθυνση

Για να μοντελοποιηθεί με ακρίβεια ο εξοπλισμός μίας εγκατάστασης απαιτούνται τα ΒΙΜ στοιχεία του. To HeatingDesign υλοποιεί τη νέα ανερχόμενη διαδικασία BIM (Building Information Modeling). Η βιβλιοθήκη εξοπλισμού του προγράμματος περιέχει τα BIM στοιχεία του εξοπλισμού. Ένα BIM στοιχείο αποτελείται από το εικονικό ισοδύναμο του πραγματικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε μία εγκατάσταση. Η βιβλιοθήκη εξοπλισμού διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα προϊόντα της αγοράς και περιλαμβάνει 3D μοντέλα, τεχνικά χαρακτηριστικά και επιπλέον πληροφορίες όπως εικόνες και έγγραφα του κατασκευαστή.

Οφέλη για το χρήστη και τον πελάτη

Η βιβλιοθήκη εξοπλισμού περιλαμβάνει επώνυμα υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά. Μοντελοποιώντας την εγκατάσταση θέρμανσης με το HeatingDesign αυτόματα διαθέτουμε:

 • τον εξοπλισμό/υλικά ως 2D/3D σχέδια σε μορφή DWG
 • παραγωγή της προμέτρησης των υλικών (μήκος σωλήνων, αριθμός εξαρτημάτων κ.λπ.) κατευθείαν από το σχέδιο με στόχο το γρήγορο και ακριβή υπολογισμό του κόστους και τη σύνταξη οικονομικής προσφοράς
 • δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο excel
 • καταλόγους προϊόντων
 • συνεχή online ενημέρωση των προϊόντων και των δεδομένων τους

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες για να τις μεγεθύνετε

 

HeatingDesign - Εισαγωγή

Γενική εισαγωγή στις λειτουργίες του προγράμματος HeatingDesign για την κατασκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης με ενδοδαπέδιο, αντλίες θερμότητας, απλά θερμαντικά σώματα ή και συνδυασμό των προηγουμένων.

Διάρκεια: 17:50

Tags: TiSoft, HeatingDesign, μελέτη θέρμανσης, εγκαταστάσεις θέρμανσης, κατασκευή θέρμανσης, 3D σχέδια, προμέτρηση υλικών επώνυμα υλικά θέρμανσης, λέβητας, εύκαμπτοι σωλήνες

 

HeatingDesign - Θέρμανση δαπέδου

Στο βίντεο αυτό σχεδιάζουμε μία εγκατάσταση δαπεδοθέρμανσης όπου πρώτα κατασκευάζουμε το σύστημα δαπέδου και στη συνέχεια σχεδιάζουμε την κάτοψη, συνδέουμε τα κυκλώματα στο συλλέκτη και κάνουμε την αυτόματη εξισορρόπηση με το HeatingDesign.

Διάρκεια: 14:55

Tags: θέρμανση δαπέδου, ενδοδαπέδιο, κυκλώματα, συλλέκτης, εξισορρόπηση

 

HeatingDesign - Σωληνώσεις

Στο βίντεο αυτό σχεδιάζουμε ένα σωλήνα που συνδέει έναν επίτοιχο λέβητα αερίου με τους συλλέκτες με τη βοήθεια του προγράμματος HeatingDesign

Διάρκεια: 12:11

Tags: σωληνώσεις, σωλήνας, επίτοιχος λέβητας αερίου, υδραυλικοί υπολογισμοί, συλλέκτες, διαστασιολόγηση σωλήνα, εξαρτήματα

 

HeatingDesign - Δομικά μέρη κελύφους

Βλέπουμε πώς κωδικοποιούμε τα δομικά μέρη του κελύφους μιας οικοδομής (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 16:51

Tags: δομικά μέρη κελύφους, δομικά, κέλυφος, θέρμανση, μελέτη, EN12831

 

HeatingDesign - Θερμικές απώλειες

Στο HeatingDesign, επιλέγοντας τα δομικά στοιχεία του κτηρίου και ορίζοντας τα δωμάτια στην κάτοψη, αυτόματα υπολογίζονται οι θερμικές απώλειες σύμφωνα με EN 12831 ή DIN 4701.

Διάρκεια: 12:36

Tags: θερμικές απώλειες, κάτοψη, DWG, θερμοκρασία σχεδιασμού, ΕΝ 12831, DIN 4701, κτηριακό μοντέλο, μη θερμαινόμενοι χώροι

 

HeatingDesign - Θερμαντικά σώματα

Επιλέγουμε τα θερμαντικά σώματα που επιθυμούμε για την εγκατάσταση μέσα από μία βιβλιοθήκη με επώνυμα υλικά της αγοράς και το HeatingDesign αναλαμβάνει τη διαστασιολόγησή τους (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 10:29

Tags: θερμαντικά σώματα, διαστασιολόγηση, BIM, υδραυλική σχεδίαση, σημεία σύνδεσης, σπείρωμα, ΕΝ 442, αποδόσεις

HeatingDesign Lite μέχρι 12 εκπομποί ανά έργο μέχρι 12 δωμάτια ανά έργο μέχρι 2 στήλες ανά έργο 395,00 €
HeatingDesign Standard μέχρι 24 εκπομποί ανά έργο μέχρι 24 δωμάτια ανά έργο μέχρι 4 στήλες ανά έργο 795,00 €
HeatingDesign Pro  ∞   ∞   ∞  1.595,00 €
*Εκπομπός: θερμαντικό σώμα, FCU, ενδοδαπέδιο κύκλωμα