Επιλογές αδειοδότησης

Για τη χρήση των προγραμμάτων θα χρειαστείτε μία ή περισσότερες άδειες χρήσης. Μία άδεια χρήσης ανά πρόγραμμα και ανά χρήστη. Η άδεια χρήσης αποθηκεύεται στο μηχάνημά σας και σάς δίνει τη δυνατότητα να τρέξετε το πρόγραμμα στην έκδοση που το έχετε αγοράσει. Η άδεια χρήσης αφορά ένα χρήστη, σημαίνεται με το όνομά του και του δίνει τη δυνατότητα να τρέχει το λογισμικό. Η άδεια χρήσης δε μπορεί να μετακινηθεί από το σημείο όπου βρίσκεται, να αντιγραφεί ή να αλλοιωθεί με άλλο τρόπο χωρίς να ακυρωθεί. Η άδεια χρήσης δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω δικτύου.

Ενεργοποίηση

Για την ενεργοποίηση της άδειας χρήσης σας απαιτείται πρόσβαση στο ίντερνετ. Αν το μηχάνημα στο οποίο θέλετε να δουλέψετε δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ τότε θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την άδεια χρήσης σε ένα μηχάνημα με πρόσβαση στο ίντερνετ και κατόπιν να την μεταφέρετε (βλ. Φορητότητα).

Φορητότητα

Αν δουλεύετε σε περισσότερους από έναν υπολογιστές (π.χ. στο σπίτι και στο γραφείο) μπορείτε να κάνετε την άδεια χρήσης φορητή. Αυτό γίνεται τοποθετώντας την άδεια χρήσης σε ένα αφαιρούμενο αποθηκευτικό μέσο (π.χ. usb stick) το οποίο θα συνδέετε κάθε φορά στον υπολογιστή όπου θέλετε να δουλέψετε.

Δοκιμαστικές εκδόσεις

Μπορείτε να δουλέψετε οποιοδήποτε πρόγραμμά μας σε δοκιμαστική έκδοση για 30 ημέρες δωρεάν. Σημειώνεται ότι τα τεύχη μελετών των δοκιμαστικών εκδόσεων περιέχουν υδατογράφημα. Για να λάβετε άδεια χρήσης δοκιμαστικής έκδοσης συμπληρώστε την Αίτηση Demo.

Kλειδιά HASP

Οι άδειες χρήσης μπορούν να τοποθετηθούν και σε κλειδιά HASP. Τα κλειδιά HASP χρεώνονται ξεχωριστά.