Πακέτα λογισμικού

H/M Μηχανικού Lite

Προσθήκη στο καλάθι
Όλη η σειρά των εννιά (9) προγραμμάτων που υπογράφει ο ηλεκτρολόγος και μηχανολόγος μηχανικός. Για έργα μικρού (Lite) μεγέθους με όλα τα χαρακτηριστικά της έκδοσης Professional και δυνατότητα αναβάθμισης διατηρώντας τα υπάρχοντα έργα σας.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα:
AerionCAD Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΦΕΚ 976/2012 - φυσικό αέριο, ΦΕΚ 1257/2003 - υγραέριο , ΦΕΚ Β 963/2003 - παλιό)
ApoxeteysiCAD Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων αποχέτευσης (ΤΟΤΕΕ 2412)
ElectricalDesign Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης (ΕΛΟΤ HD384, VDE 0298)
EpaCAD Pro Mελέτη και επιθεώρηση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (TOTEE 20701, ΚΕΝΑΚ, ISO 13790, έγκριση ΥΠΕΚΑ αρ. 1879/23.11.2010)
FireCAD Pro Mελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
LiftCAD Pro Mελέτη ηλεκτρικού - υδραυλικού ανελκυστήρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2)
PyrosbesiCAD Pro Mελέτη του δικτύου πυρόσβεσης (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
ThermoCAD Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (ΤΟΤΕΕ 2427/83, DIN 4701/EN 12831, ISO 13384-1,-2) και θέρμανση δαπέδου (ΕΝ 1264)
YdreysiCAD Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης (ΤΟΤΕΕ 2411)

H/M Μηχανικού Std

Προσθήκη στο καλάθι
Όλη η σειρά των εννιά (9) προγραμμάτων που υπογράφει ο ηλεκτρολόγος και μηχανολόγος μηχανικός. Για έργα μικρού έως μεσαίου μεγέθους (5 όροφοι ανά έργο, 5 διαμερίσματα ανά όροφο, 8 δωμάτια ανά διαμέρισμα, 16 ηλεκτρικοί πίνακες ανά έργο, 32 φορτία ανά πίνακα) με όλα τα χαρακτηριστικά της έκδοσης Professional και δυνατότητα αναβάθμισης διατηρώντας τα υπάρχοντα έργα σας.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα:
AerionCAD Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΦΕΚ 976/2012 - φυσικό αέριο, ΦΕΚ 1257/2003 - υγραέριο , ΦΕΚ Β 963/2003 - παλιό)
ApoxeteysiCAD Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων αποχέτευσης (ΤΟΤΕΕ 2412)
ElectricalDesign Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης (ΕΛΟΤ HD384, VDE 0298)
EpaCAD Pro Mελέτη και επιθεώρηση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (TOTEE 20701, ΚΕΝΑΚ, ISO 13790, έγκριση ΥΠΕΚΑ αρ. 1879/23.11.2010)
FireCAD Pro Mελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
LiftCAD Pro Mελέτη ηλεκτρικού - υδραυλικού ανελκυστήρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2)
PyrosbesiCAD Pro Mελέτη του δικτύου πυρόσβεσης (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
ThermoCAD Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (ΤΟΤΕΕ 2427/83, DIN 4701/EN 12831, ISO 13384-1,-2) και θέρμανση δαπέδου (ΕΝ 1264)
YdreysiCAD Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης (ΤΟΤΕΕ 2411)

H/M Μηχανικού Pro

Προσθήκη στο καλάθι
Εκμεταλλευτείτε την ευχρηστία, την πληρότητα και αξιοπιστία των προγραμμάτων του TiSoft Office χωρίς περιορισμούς. Όλη η σειρά των εννιά (9) προγραμμάτων που υπογράφει ο ηλεκτρολόγος και μηχανολόγος μηχανικός στις εκδόσεις Professional.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα:
AerionCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΦΕΚ 976/2012 - φυσικό αέριο, ΦΕΚ 1257/2003 - υγραέριο , ΦΕΚ Β 963/2003 - παλιό)
ApoxeteysiCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων αποχέτευσης (ΤΟΤΕΕ 2412)
ElectricalDesign Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης (ΕΛΟΤ HD384, VDE 0298)
EpaCAD Pro Mελέτη και επιθεώρηση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (TOTEE 20701, ΚΕΝΑΚ, ISO 13790, έγκριση ΥΠΕΚΑ αρ. 1879/23.11.2010)
FireCAD Pro Mελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
LiftCAD Pro Mελέτη ηλεκτρικού - υδραυλικού ανελκυστήρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2)
PyrosbesiCAD Pro Mελέτη του δικτύου πυρόσβεσης (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
ThermoCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (ΤΟΤΕΕ 2427/83, DIN 4701/EN 12831, ISO 13384-1,-2) και θέρμανση δαπέδου (ΕΝ 1264)
YdreysiCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης (ΤΟΤΕΕ 2411)

Πολιτικού μηχανικού

Προσθήκη στο καλάθι
Τα προγράμματα για την έκδοση της άδειας. Ύδρευση, αποχέτευση, πυρασφάλεια, ΚΕΝΑΚ, προϋπολογισμός συμβατικός (πολεοδομία/ΤΕΕ) και αναλυτικός, XML για ΤΕΕ, αμοιβές, φορολογικά, πίνακες ΙΚΑ, ΕΚΚΟ, σεντόνι Α1, κατανομή χιλιοστών.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα:
ApoxeteysiCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων αποχέτευσης (ΤΟΤΕΕ 2412)
EpaCAD Pro Mελέτη και επιθεώρηση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (TOTEE 20701, ΚΕΝΑΚ, ISO 13790, έγκριση ΥΠΕΚΑ αρ. 1879/23.11.2010)
FireCAD Pro Mελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
YdreysiCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης (ΤΟΤΕΕ 2411)

Πολιτικού μηχανικού - κατασκευαστή

Προσθήκη στο καλάθι
Για το μηχανικό ή το τεχνικό γραφείο που υπογράφει άδειες και κάνει και κατασκευές. Περιλαμβάνει τη σειρά των προγραμμάτων για την έκδοση της άδειας και το FollowUP Standard (400 παραστατικά ανά έργο, 20 εργάτες ανά μήνα) για την προκοστολόγηση και παρακολούθηση έργων. Δυνατότητα αναβάθμισης του FollowUP Standard σε Professional με διατήρηση των έργων σας.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα:
ApoxeteysiCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων αποχέτευσης (ΤΟΤΕΕ 2412)
EpaCAD Pro Mελέτη και επιθεώρηση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (TOTEE 20701, ΚΕΝΑΚ, ISO 13790, έγκριση ΥΠΕΚΑ αρ. 1879/23.11.2010)
FireCAD Pro Mελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
FollowUP Standard Oικονομική παρακολούθηση - προκοστολόγηση έργων (+ΦΠΑ - ΦΕΚ 336/Β 27-3-06)
YdreysiCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης (ΤΟΤΕΕ 2411)

Σειρά κλιματισμού Pro

Προσθήκη στο καλάθι
Σειρά προγραμμάτων για τη μελέτη και αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων κλιματισμού - αερισμού. Υπολογισμός φορτίων κατά ASHRAE, ψυχρομετρία, αεραγωγοί, υδραυλικές εγκαταστάσεις ψύξης και θέρμανσης.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα:
KlimaCAD Pro Υπολογισμός φορτίων κλιματισμού κατά ASHRAE - ψυχρομετρία (ΤΟΤΕΕ 2425/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86)
DuctCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση δικτύων αεραγωγών αερισμού και κλιματισμού (ΤΟΤΕΕ 2425/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86)
PipeCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση σωληνώσεων κλιματισμού (ΤΟΤΕΕ 2425/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86)

TiSoft Office πλήρες

Προσθήκη στο καλάθι
Η ιδανική λύση για γραφεία και περιβάλλοντα χρήσης με δύο ή περισσότερους χρήστες. Κοινές βάσεις δεδομένων, εύκολο backup, αυξημένη παραγωγικότητα. Με μία δικτυακή έκδοση μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα 12 χρήστες (ένας σε κάθε πρόγραμμα). Οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει δυνατότητα αύξησης των θέσεων εργασίας (π.χ. δύο ταυτόχρονοι χρήστες στο ElectricalDesign, τρεις στο ThermoCAD κ.ο.κ.) με την αγορά επιπλέον θέσεων εργασίας.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα:
AerionCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΦΕΚ 976/2012 - φυσικό αέριο, ΦΕΚ 1257/2003 - υγραέριο , ΦΕΚ Β 963/2003 - παλιό)
ApoxeteysiCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων αποχέτευσης (ΤΟΤΕΕ 2412)
DuctCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση δικτύων αεραγωγών αερισμού και κλιματισμού (ΤΟΤΕΕ 2425/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86)
ElectricalDesign Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης (ΕΛΟΤ HD384, VDE 0298)
EpaCAD Pro Mελέτη και επιθεώρηση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (TOTEE 20701, ΚΕΝΑΚ, ISO 13790, έγκριση ΥΠΕΚΑ αρ. 1879/23.11.2010)
FireCAD Pro Mελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
KlimaCAD Pro Υπολογισμός φορτίων κλιματισμού κατά ASHRAE - ψυχρομετρία (ΤΟΤΕΕ 2425/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86)
LiftCAD Pro Mελέτη ηλεκτρικού - υδραυλικού ανελκυστήρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2)
PipeCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση σωληνώσεων κλιματισμού (ΤΟΤΕΕ 2425/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86)
PyrosbesiCAD Pro Mελέτη του δικτύου πυρόσβεσης (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
ThermoCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (ΤΟΤΕΕ 2427/83, DIN 4701/EN 12831, ISO 13384-1,-2) και θέρμανση δαπέδου (ΕΝ 1264)
YdreysiCAD Pro Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης (ΤΟΤΕΕ 2411)

Νέου Πολιτικού Μηχανικού Lite

Προσθήκη στο καλάθι
Τα προγράμματα για την έκδοση της άδειας. Ύδρευση, αποχέτευση, πυρασφάλεια, ΚΕΝΑΚ, προϋπολογισμός συμβατικός (πολεοδομία/ΤΕΕ) και αναλυτικός, XML για ΤΕΕ, αμοιβές, φορολογικά, πίνακες ΙΚΑ, ΕΚΚΟ, σεντόνι Α1, κατανομή χιλιοστών.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα:
ApoxeteysiCAD Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων αποχέτευσης (ΤΟΤΕΕ 2412)
EpaCAD Pro Mελέτη και επιθεώρηση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (TOTEE 20701, ΚΕΝΑΚ, ISO 13790, έγκριση ΥΠΕΚΑ αρ. 1879/23.11.2010)
FireCAD Pro Mελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
YdreysiCAD Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης (ΤΟΤΕΕ 2411)

Νέου Πολιτικού Μηχανικού Std

Προσθήκη στο καλάθι
Τα προγράμματα για την έκδοση της άδειας. Ύδρευση, αποχέτευση, πυρασφάλεια, ΚΕΝΑΚ, προϋπολογισμός συμβατικός (πολεοδομία/ΤΕΕ) και αναλυτικός, XML για ΤΕΕ, αμοιβές, φορολογικά, πίνακες ΙΚΑ, ΕΚΚΟ, σεντόνι Α1, κατανομή χιλιοστών.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα:
ApoxeteysiCAD Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων αποχέτευσης (ΤΟΤΕΕ 2412)
EpaCAD Pro Mελέτη και επιθεώρηση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (TOTEE 20701, ΚΕΝΑΚ, ISO 13790, έγκριση ΥΠΕΚΑ αρ. 1879/23.11.2010)
FireCAD Pro Mελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
YdreysiCAD Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης (ΤΟΤΕΕ 2411)

Νέου Η/Μ Μηχανικού Lite

Προσθήκη στο καλάθι
Όλη η σειρά των εννιά (9) προγραμμάτων που υπογράφει ο ηλεκτρολόγος και μηχανολόγος μηχανικός. Για έργα μικρού (Lite) μεγέθους με όλα τα χαρακτηριστικά της έκδοσης Professional και δυνατότητα αναβάθμισης διατηρώντας τα υπάρχοντα έργα σας.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα:
AerionCAD Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΦΕΚ 976/2012 - φυσικό αέριο, ΦΕΚ 1257/2003 - υγραέριο , ΦΕΚ Β 963/2003 - παλιό)
ApoxeteysiCAD Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων αποχέτευσης (ΤΟΤΕΕ 2412)
ElectricalDesign Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης (ΕΛΟΤ HD384, VDE 0298)
EpaCAD Pro Mελέτη και επιθεώρηση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (TOTEE 20701, ΚΕΝΑΚ, ISO 13790, έγκριση ΥΠΕΚΑ αρ. 1879/23.11.2010)
FireCAD Pro Mελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
LiftCAD Pro Mελέτη ηλεκτρικού - υδραυλικού ανελκυστήρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2)
PyrosbesiCAD Pro Mελέτη του δικτύου πυρόσβεσης (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
ThermoCAD Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (ΤΟΤΕΕ 2427/83, DIN 4701/EN 12831, ISO 13384-1,-2) και θέρμανση δαπέδου (ΕΝ 1264)
YdreysiCAD Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης (ΤΟΤΕΕ 2411)

Νέου Η/Μ Μηχανικού Std

Προσθήκη στο καλάθι
Όλη η σειρά των εννιά (9) προγραμμάτων που υπογράφει ο ηλεκτρολόγος και μηχανολόγος μηχανικός. Για έργα έως μεσαίου (Standard) μεγέθους με όλα τα χαρακτηριστικά της έκδοσης Professional και δυνατότητα αναβάθμισης διατηρώντας τα υπάρχοντα έργα σας.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα:
AerionCAD Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΦΕΚ 976/2012 - φυσικό αέριο, ΦΕΚ 1257/2003 - υγραέριο , ΦΕΚ Β 963/2003 - παλιό)
ApoxeteysiCAD Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων αποχέτευσης (ΤΟΤΕΕ 2412)
ElectricalDesign Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης (ΕΛΟΤ HD384, VDE 0298)
EpaCAD Pro Mελέτη και επιθεώρηση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (TOTEE 20701, ΚΕΝΑΚ, ISO 13790, έγκριση ΥΠΕΚΑ αρ. 1879/23.11.2010)
FireCAD Pro Mελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
LiftCAD Pro Mελέτη ηλεκτρικού - υδραυλικού ανελκυστήρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2)
PyrosbesiCAD Pro Mελέτη του δικτύου πυρόσβεσης (ΦΕΚ Δ' 301/19-4-88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και πυροσβεστικές διατάξεις)
ThermoCAD Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (ΤΟΤΕΕ 2427/83, DIN 4701/EN 12831, ISO 13384-1,-2) και θέρμανση δαπέδου (ΕΝ 1264)
YdreysiCAD Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης (ΤΟΤΕΕ 2411)

Σειρά κλιματισμού Lite (για νέους μηχανικούς)

Προσθήκη στο καλάθι
Σειρά προγραμμάτων για τη μελέτη και αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων κλιματισμού - αερισμού. Υπολογισμός φορτίων κατά ASHRAE, ψυχρομετρία, αεραγωγοί, υδραυλικές εγκαταστάσεις ψύξης και θέρμανσης.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα:
KlimaCAD Lite Υπολογισμός φορτίων κλιματισμού κατά ASHRAE - ψυχρομετρία (ΤΟΤΕΕ 2425/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86)
DuctCAD Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση δικτύων αεραγωγών αερισμού και κλιματισμού (ΤΟΤΕΕ 2425/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86)
PipeCAD Lite Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση σωληνώσεων κλιματισμού (ΤΟΤΕΕ 2425/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86)

Σειρά κλιματισμού Std (για νέους μηχανικούς)

Προσθήκη στο καλάθι
Σειρά προγραμμάτων για τη μελέτη και αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων κλιματισμού - αερισμού. Υπολογισμός φορτίων κατά ASHRAE, ψυχρομετρία, αεραγωγοί, υδραυλικές εγκαταστάσεις ψύξης και θέρμανσης.
Περιλαμβάνει τα προγράμματα:
KlimaCAD Standard Υπολογισμός φορτίων κλιματισμού κατά ASHRAE - ψυχρομετρία (ΤΟΤΕΕ 2425/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86)
DuctCAD Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση δικτύων αεραγωγών αερισμού και κλιματισμού (ΤΟΤΕΕ 2425/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86)
PipeCAD Standard Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση σωληνώσεων κλιματισμού (ΤΟΤΕΕ 2425/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86)