Προδιαγραφές προγραμμάτων και απαιτήσεις συστήματος

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

thermo_skewed

Windows 10, 8, 7, Vista, XP

Απαιτήσεις οθόνης

Ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024x768, προτεινόμενη ανάλυση 1920x1080

Άλλες προδιαγραφές

  1. Ενσωματωμένος σχεδιογράφος 100% συμβατός με AutoCAD
  2. H σχεδίαση, βασικό μενού, εισαγωγή δεδομένων, παρουσίαση αποτελεσμάτων, σχεδιαστικό περιβάλλον ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση για τον χρήστη.
  3. Φόρμες μεταβλητού μεγέθους ώστε να προσαρμόζονται σε διαφορετικές αναλύσεις οθόνης.
  4. Βιβλιοθήκες υλικών κοινές για πολλές από τις εφαρμογές. Οι βιβλιοθήκες είναι πλήρως ανοικτές σε ενημέρωση.
  5. "Υβριδικό" περιβάλλον: η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια του σχεδιογράφου αλλά και σε πίνακες για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και αποφυγή λαθών.
  6. Κάθε πρόγραμμα συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο, βοήθεια και videos μαθημάτων.
Όλα τα προγράμματα παράγονται στην Ελλάδα και βασίζονται σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ ή ΦΕΚ και καλύπτουν την ελληνική νομοθεσία.