ThermoCAD Θέρμανση

Μελέτη και αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ, DIN 4701, ΕΝ 1264, ISO 13384-1, ISO 13384-2, EN 12831 από την TiSoft

Κατά τη διάρκεια της 20ετούς και πλέον διάρκειας ζωής του ThermoCAD, μέσω μιας διαρκούς προσπάθειας βελτιστοποίησης του λογισμικού μας, αναλύσαμε διεξοδικά τη διαδικασία και τα βήματα για τη μελέτη συστημάτων κεντρικής θέρμανσης.

Απλοποιήσαμε όσο το δυνατό γίνεται τη ροή εργασίας για το μελετητή, δώσαμε αρχικές τιμές σε όσα σημεία γινόταν, ομαδοποιήσαμε τις παραμέτρους σε κατηγορίες, εφιστήσαμε την προσοχή σε σημεία που γίνονται συνήθως λάθη κατά τη μελέτη, καταχωρήσαμε υλικά και στοιχεία στις βιβλιοθήκες και φτιάξαμε ένα πλήρως παραμετρικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας για να φτιάξουμε το καλύτερο εργαλείο για τη μελέτη θέρμανσης.

Το ThermoCAD, στη νέα του εξ' αρχής ξανασχεδιασμένη έκδοση, αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο επαγγελματικό εργαλείο για το μελετητή συστημάτων κεντρικής θέρμανσης. Καλύπτει μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα, θέρμανση δαπέδου, υπολογισμό θερμικών απωλειών, λεβητοστασίου και καμινάδας, κατανομή δαπανών, εξισορρόπηση, προμετρήσεις και κοστολόγιο. Παράγει αυτόματα κατακόρυφα διαγράμματα με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αναλυτικά τεύχη υπολογισμών, οικονομικές προσφορές και πολλά άλλα reports.

 

Οι μεθοδολογίες που ακολουθούνται, οι υπολογισμοί, τα σχέδια και οι εκτυπώσεις συμμορφώνονται με τα πρότυπα: ΤΟΤΕΕ, DIN 4701, ΕΝ 1264, ISO 13384-1, ISO 13384-2, EN 12831.

Η νέα έκδοση του ThermoCAD δεν είναι μια αναβάθμιση αλλά ένα πρόγραμμα φτιαγμένο εξ' αρχής. Χρησιμοποιώντας της 25ετή εμπειρία μας, τις παρατηρήσεις και σχόλια των χιλιάδων χρηστών του ThermoCAD, παρουσιάζουμε στην Ελληνική αγορά ένα από τα καλύτερα λογισμικά στον κόσμο για τη μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Δείτε το νέο περιβάλλον εργασίας.

Τι νέο υπάρχει στο ThermoCAD.Νet

 • Νέο περιβάλλον εργασίας, πιο όμορφο αισθητικά, πιο εύχρηστο και πιο κατανοητό για αυξημένη παραγωγικότητα στα πρότυπα των εφαρμογών γραφείου της Microsoft.
 • Μπορούμε πλέον να έχουμε πολλά έργα ταυτόχρονα ανοιχτά στην επιφάνεια εργασίας.
 • Δέντρο πλοήγησης στα αριστερά για γρηγορότερη πρόσβαση σε κάθε σημείο του έργου.
 • Χρήση ribbon στο πάνω μέρος του παραθύρου όπου τοποθετούνται οι διαθέσιμες εντολές για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε.
 • Βοήθεια στο δεξί μέρος του προγράμματος. Η βοήθεια ακολουθεί το χρήστη και δείχνει το θέμα που πρέπει κάθε φορά.
 • Εκτεταμένη χρήση επεξηγηματικών εικόνων στο περιβάλλον εργασίας. Θεωρήσαμε ότι οι εικόνες, εκτός από το να παρέχουν σημαντικές οπτικές διευκρινήσεις στο χρήστη, υποστηρίζουν άριστα την τεχνική φύση του λογισμικού.
 • Δυνατότητα Undo/Redo χωρίς περιορισμό στα βήματα.
 • Δυνατότητα πλοήγησης εμπρός-πίσω στα σημεία του έργου από όπου έχουμε περάσει.
 • Αποθήκευση έργων σε αρχεία αντί για βάση δεδομένων. Καταργείται έτσι η διαδικασία αναβάθμισης των βάσεων δεδομένων και απλουστεύεται η κοινή χρήση, αντιγραφή και μεταφορά των έργων.
 • Δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης μεταξύ διαφορετικών έργων.
 • Οι κοινές βιβλιοθήκες ξανασχεδιάστηκαν ούτως ώστε να τις μοιράζονται ευκολότερα οι εφαρμογές μεταξύ τους. Απλοποιήθηκε επίσης η κοινή τους χρήση από πολλούς χρήστες.
 • Στις βιβλιοθήκες προστέθηκε η λειτουργία «Αγαπημένα» η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να σημάνει τα υλικά που χρησιμοποιεί συχνότερα.
 • Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης του συστήματος μονάδων.

Μονάδες μέτρησης

Το ThermoCAD.Νet απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά, γιαυτό ενσωματώνει την πλήρη παραμετροποίηση των μονάδων μέτρησης. Προφανώς εμείς στην Ελλάδα επιλέγουμε το Μετρικό σύστημα και προαιρετικά σαν μονάδα ισχύος το [kcal/h].

Δομικά στοιχεία

Τα δομικά στοιχεία κουφώματα είναι απόλυτα συμβατά με το EpaCAD.Νet και στο άμεσο μέλλον με το KlimaCAD.Νet.

Μοντέλο κτηρίου

Στο ThermoCAD το μοντέλο του κτηρίου ήταν οργανωμένο ανά επίπεδα. Στο ThermoCAD.Net το μοντέλο του κτηρίου είναι οργανωμένο ανά διαμέρισμα. Ο λόγος είναι ότι ένα διαμέρισμα (ιδιοκτησία) μπορεί να εκτείνεται σε ≥1 επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μοντελοποιήσουμε τις μεζονέτες.

Επίσης είμαστε συμβατοί με το EpaCAD, και KlimaCAD όπου μία θερμική ζώνη εκτείνεται σε ≥1 επίπεδα

Θερμικές απώλειες

Στο ThermoCAD.Net ο ορισμός των επιφανειών κάθε δωματίου θυμίζει το EpaCAD, δηλαδή στο πρώτο λογιστικό φύλλο μπαίνουν οι όψεις του δωματίου και κάτω από κάθε όψη, στο δεύτερο λογιστικό φύλλο μπαίνουν οι επιφάνειες που αφαιρούνται από την όψη π.χ κουφώματα, δοκάρια, κολώνες. Το λογιστικό φύλλο με τις επιφάνειες του δωματίου έχει χωριστεί σε δύο λογιστικά φύλλα. Στο πρώτο χρεώνετε τις όψεις του δωματίου, και στο δεύτερο τις επιφάνειες που αφαιρούνται από αυτό. Κατά τη μεταφορά από το ThermoCAD στο ThermoCAD.Net το πρόγραμμα εντοπίζει τις όψεις από τις υπο-επιφάνειες.

Μονοσωλήνιο

Υπάρχει διαφορά στο μοντέλο του κτηρίου όπου τα διαμερίσματα είναι κάτω από το κτήριο.

Εκτυπώσεις

Οι εκτυπώσεις έχουν απλοποιηθεί σημαντικά για το χρήστη αφού έχουν γίνει οι εξής βελτιώσεις:

 • Δημιουργούνται πιο γρήγορα
 • Εξάγονται εύκολα όλες μαζί σε ένα PDF αρχείο
 • Έχουν ευρετήριο (περιεχόμενα)

Μετατροπή έργων από το ThermoCAD στο ThermoCAD.Νet

Κατά την πρώτη εκκίνηση το πρόγραμμα σάς ρωτά εάν θέλετε να φέρετε τα παλιά σας έργα. Απαντώντας Ναι τα έργα σας θα μετατραπούν στη νέα έκδοση και θα τοποθετηθούν στο φάκελο Μy Documents - ThermoCAD.

 

ThermoCAD - Δομικά μέρη κελύφους

Βλέπουμε πώς κωδικοποιούμε τα δομικά μέρη του κελύφους μιας οικοδομής στο πρόγραμμα ThermoCAD (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 16:52

Tags: TiSoft, ThermoCAD, δομικά μέρη κελύφους, δομικά, μέρη, κέλυφος, θέρμανση, μελέτη, EN12831

 

ThermoCAD - Μοντέλο κτηρίου

Βλέπουμε πώς φτιάχνουμε το μοντέλο ενός κτηρίου στο πρόγραμμα ThermoCAD (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 07:12

Tags: μοντέλο κτηρίου, μοντέλο, κτήριο

 

ThermoCAD - Θερμικές απώλειες

Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς υπολογίζουμε τις θερμικές απώλειες ενός κτηρίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12831 στο πρόγραμμα ThermoCAD (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 16:04

Tags: ΕΝ12831, θερμικές απώλειες, θερμικές, απώλειες

 

ThermoCAD - Μονοσωλήνιο σύστημα

Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς μελετάμε και σχεδιάζουμε το μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης μιας μονοκατοικίας στο πρόγραμμα ThermoCAD (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 13:31

Tags: μονοσωλήνιο σύστημα, μονοσωλήνιο

 

ThermoCAD - Θέρμανση δαπέδου

Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς μελετάμε και σχεδιάζουμε τη θέρμανση δαπέδου μίας μονοκατοικίας με το πρόγραμμα ThermoCAD (http://www.ti-soft.com).

Διάρκεια: 13:52

Tags: EN 12831, δάπεδου, δαπέδου, θέρμανση δαπέδου

Μοντέλο

H μοντελοποίηση του κτηρίου γίνεται περιγράφοντάς το σε επίπεδα (ορόφους), διαμερίσματα (ιδιοκτησίες) και δωμάτια. Σε κάθε δωμάτιο εισάγετε τις επιφάνειές του (τοίχοι, ανοίγματα κλπ.) και το πρόγραμμα αυτόματα υπολογίζει τις θερμικές απώλειες του δωματίου, του διαμερίσματος, του επιπέδου και του κτηρίου.

Μονοσωλήνιο

Σε κάθε διαμέρισμα ορίζετε έναν ή περισσότερους βρόχους. Περιγράφετε τη διαδρομή του βρόχου ορίζοντας με τη σειρά τα δωμάτια απ' όπου διέρχεται. Το πρόγραμμα διαστασιολογεί τα θερμαντικά σώματα και επιλύει υδραλικά το βρόχο. Αν κάποιο μέγεθος έχει ξεφύγει σας ειδοποιεί με κόκκινο λαμπάκι.

Δισωλήνιο

Ορίζετε την κατακόρυφη στήλη και τον κόμβο που θα συνδέσετε το θερμαντικό σώμα. Το πρόγραμμα αυτόματα επιλύει το υδραυλικό δίκτυο και διαστασιολογεί τα θερμαντικά σώματα.

Θέρμανση δαπέδου (ΕΝ 1264)

Σε κάθε δωμάτιο ορίζετε ένα ή περισσότερα ενδοδαπέδια κυκλώματα. Οι διαστάσεις και η θέση κάθε κυκλώματος ορίζονται απ'ευθείας πάνω στην κάτοψη. Το πρόγραμμα υπολογίζει την θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου και επιλύει υδραυλικά το κύκλωμα. Αν κάποιο μέγεθος έχει ξεφύγει σας ειδοποιεί με κόκκινο λαμπάκι.

Εξισορρόπηση (balancing)

Για το μονοσωλήνιο ή την θέρμανση δαπέδου το πρόγραμμα ρυθμίζει μία προς μία τις ρυθμιστικές βαλβίδες κάθε κυκλώματος. Για κάθε βαλβίδα σας δίνει το kv και τις στροφές (Ν) από την κλειστή θέση.

Λεβητοστάσιο

Το πρόγραμμα υπολογίζει αναλυτικά και σας δείχνει τον λέβητα, τον καυστήρα, το δοχείο διαστολής, τον κυκλοφορητή κλπ. Για τον κυκλοφορητή βλέπετε και το σημείο λειτουργίας πάνω στις χαρακτηριστικές του. Για κάθε συσκευή μπορείτε να βλέπετε και το φυλλλάδιό του.

Κατανομή δαπανών

Γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. ΦΕΚ 631/1985. Τα περισσότερα στοιχεία των διαμερισμάτων υπολογίζονται αυτόματα. Εσείς εισάγετε μόνο κάποιους συντελεστές π.χ. ω,x.

Οικονομικές Προσφορές

Στις Βιβλιοθήκες του προγράμματος υπάρχουν χιλάδες υλικά που σχετίζονται με τη θέρμανση μαζί με την αξία τους. Έτσι το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την συγγραφή προσφορών, δίνονταςτην δυνατότητα στον τεχνικό που συγχρόνως ασχολείται και με την εμπορία των παραπάνω υλικών να παράγει γρήγορα και εύκολα οικονομικές προσφορές.

Διάβασμα από αρχιτεκτονική κάτοψη

Αν διαθέτετε τις κατόψεις του κτιρίου σε ηλεκτρονική μορφή (DWG/DXF) τότε μπορείτε να διαβάσετε τις διαστάσεις των τοίχων και των ανοιγμάτων απ' ευθείας από το σχέδιο.

Σχεδίαση θερμαντικών σωμάτων στην κάτοψη

Για κάθε θερμαντικό σώμα ορίζετε απλά τη θέση του στην κάτοψη που φαίνεται στο κάτω μέρος της φόρμας εργασίας. Το πρόγραμμα σχεδιάζει με κλίμακα το θερμαντικό σώμα και δίπλα του σχεδιάζει μια λεζάντα με τα στοιχεία του.

Σχεδίση διαδρομής βρόχου μονοσωλήνιου στην κάτοψη

Για κάθε βρόχο στο μονοσωλήνιο μπορείτε να ορίσετε την διαδρομή του πάνω στην αρχ.κάτοψη που υπάρχει στο κάτω μέρος της φόρμας εργασίας. Το πρόγραμμα υπολογίζει το μήκος του σωλήνα το οποίο μπορείτε να διορθώσετε για τα ανεβάσματα.

Κατακόρυφο διάγραμμα

Παράγεται αυτόματα και περιλαμβάνει όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του υδραυλικού δικτύου. Μπορείτε να το εκτυπώσετε ή να το αποθηκεύσετε σε αρχείο DWG/DXF για περαιτέρω επεξεργασία. Σε οποιαδήποτε αλλαγή στο κτήριο το πρόγραμμα ξανασχεδιάζει το κατακόρυφο. Στο διάγραμμα, προαιρετικά, σχεδιάζεται η λίστα με τα θερμαντικά σώματα και οι χαρακτηριστικές λειτουργίας του κυκλοφορητή.

Θέρμανση δαπέδου (επίπεδο 1)

Θέρμανση δαπέδου (επίπεδο 2)

Θέρμανση δαπέδου (επίπεδο 3)

Κατακόρυφο διάγραμμα

Το πρόγραμμα παράγει μια μεγάλη ποικιλία εκτυπώσεων που είναι οργανωμένες σε τεύχη. Μπορείτε να τα προεπισκοπήσετε, να τα εκτυπώσετε ή να τα εξάγετε σε δεκάδες Format.Οι σελίδες κάθε τεύχους αριθμούνται με Α/Α που αντιστοιχεί στη σελίδα με τα περιεχόμενα του τεύχους. Με ένα κλικ τα τεύχη υπολογισμού αποθηκεύονται σε αρχεία PDF, DOC κ.ά.

Τεύχος 1. Θερμικές απώλειες

Τεύχος 2. Υδραυλικοί υπολογισμοί

Τεύχος 3. Λεβητοστάσιο

Τεύχος 4. Προμετρήσεις

Τεύχος 5. Κοστολόγιο

Τεύχος 6. Κατανομή δαπανών

Τεύχος 7. Υλικά εγκατάστασης

Κοινές Βιβλιοθήκες υλικών

Τo πρόγραμμα συνοδεύετε από πλούσιες βιβλιοθήκες που έχουν καταχωρηθεί χιλιάδες υλικά που απαιτεί μια σύγχρονη εγκατάσταση θέρμανσης όπως:
 • Θερμαντικά Σώματα
 • Λέβητες, καυστήρες
 • Δοχεία Διαστολής
 • Σωλήνες, εξαρτήματα, ρυθμιστικά
 • Αντλίες
Οι βιβλιοθήκες είναι ανοικτές, δηλαδή μπορείτε να τις εμπλουτίσετε με νέα υλικά. Για κάθε υλικό υπάρχουν πλήρη τεχνικά και οικονομικά στοιχεία. Οι βιβλιοθήκες είναι κοινές για όλες τις τεχνικές εφαρμογές του Ti-Soft Office.

Βιβλιοθήκη Τεχνικών πληροφοριών

Τo πρόγραμμα συνοδεύεται από τη Βιβλιοθήκη Τεχνικών πληροφοριών στην οποία υπάρχουν οργανωμένες τεχνικές πληροφορίες (αρχεία PDF, εικόνες, σχέδια DWG, links σε ιστοσελίδες
Βιβλίο ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ ThermoCAD

Στο ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤhermoCAD παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες για τη μελέτη και σχεδίαση μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (θερμικές απώλειες, υδραυλική επίλυση κ.ά.) και αναλύεται βήμα προς βήμα ο τρόπος που γίνεται η μελέτη. Το βιβλίο συνοδεύεται από την εκπαιδευτική έκδοση του ThermoCAD το οποίο χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες τεχνικούς που ασχολούνται επαγγελματικά με τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης.

Το βιβλίο, μαζί με το λογισμικό που το συνοδεύει, είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μαθητής των ΤΕΕ, ο καταρτιζόμενος των ΙΕΚ, οι φοιτητές σε ΤΕΙ και ΑΕΙ, ο νέος αλλά και ο έμπειρος μηχανικός. Το ΤhermoCAD καλύπτει τα βασικά είδη συστημάτων θέρμανσης όπως μονοσωλήνιο, δισωλήνιο, και θέρμανση δαπέδου.

Βάλτε σε άμεση εφαρμογή αυτά που διαβάζετε στο βιβλίο μελετώντας μια πλήρη διόροφη οικοδομή με ένα μικρό αριθμό δωματίων με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής έκδοσης του ΤhermoCAD. To CD που συνοδεύει το βιβλίο περιλαμβάνει και μαθήματα σε video για τη γρηγορότερη εκμάθηση του προγράμματος.

Συγγραφείς: Σανδαλίδης Ν. Χρήστος, Σανδαλίδης Χ. Νίκος

Αριθμός σελίδων: 384

Κωδικός ISBN: 960-89036-1-0

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες για να τις μεγεθύνετε

Heating Lite μέχρι 3 όροφοι ανά έργο μέχρι 3 διαμερίσματα ανά όροφο μέχρι 8 δωμάτια ανά διαμέρισμα μέχρι 2 κυκλώματα ανά δωμάτιο 395,00 €
Heating Standard μέχρι 5 όροφοι ανά έργο μέχρι 5 διαμερίσματα ανά όροφο μέχρι 8 δωμάτια ανά διαμέρισμα μέχρι 3 κυκλώματα ανά δωμάτιο 595,00 €
Heating Pro  ∞   ∞   ∞   ∞  995,00 €