Ιστορικό εκδόσεων

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η τρέχουσα έκδοση ανά πρόγραμμα.

Κάντε κλικ σε ένα πρόγραμμα για να δείτε αναλυτικά το ιστορικό του.

Πρόγραμμα Τρέχουσα έκδοση Ημερομηνία δημοσίευσης Περιγραφή
AerionCAD 18.4.2 18 Σεπ 2018 Αναβάθμιση του τρόπου αδειοδότησης
ApoxeteysiCAD 18.0.4 14 Δεκ 2018 Διόρθωση στον αερισμό της στήλης
CostEstimate 18.0.0 7 Φεβ 2018 Τιμαριθμικές 2012Β και 2012Γ.
DuctCAD 18.0.2 18 Σεπ 2018 Αναβάθμιση του τρόπου αδειοδότησης
ElectricalDesign 18.5.3 6 Δεκ 2018 Πολλές μικρές βελτιώσεις
EpaCAD 18.5.3 22 Νοε 2018 Λύση στο Πρόβλημα που προκάλεσαν τα Windows 10 October Update [1809]
FireCAD 18.3.1 11 Δεκ 2018 Εντυπο πυροσβεστκής για μελέτες με το ΠΔ.41/2018
FollowUP 18.0.6 29 Οκτ 2018 Διόρθωση λάθους στη φόρμα Πελάτες - Εισπράξεις κατα τη δημιουργία νέας εγγρφής
HeatingDesign 18.0.6 28 Νοε 2018 Λύση στο Πρόβλημα που προκάλεσαν τα Windows 10 October Update [1809]
KlimaCAD 18.1.0 10 Δεκ 2018 Διόρθωση στη θερμοκρασία αναθέρμανσης της Ψυχρομετρίας
LiftCAD 18.3.4 18 Σεπ 2018 Αναβάθμιση του τρόπου αδειοδότησης
PanelCAD 14.0.5 17 Ιουλ 2014 -
PanelCAD για εγκαταστάτες 18.5.3 6 Δεκ 2018 Πολλές μικρές βελτιώσεις
PipeCAD 18.4.2 18 Σεπ 2018 Αναβάθμιση του τρόπου αδειοδότησης
PyrosbesiCAD 18.4.2 18 Σεπ 2018 Αναβάθμιση του τρόπου αδειοδότησης
ThermoCAD 18.0.2 3 Οκτ 2018 Διόρθωση του χαρακτηριστικού αριθμού για τη μέση θερμοκρασία των επιφανειών D κατά DIN4701
YdreysiCAD 18.4.4 6 Νοε 2018 On-line βοήθεια, νεά θέματα